EEAs energiaktiviteter

Endre språk
Side Sist endret 22.04.2016
En av EEAs viktigste aktiviteter på området energi er å overvåke integreringen av miljøhensyn i energisektoren. Et sett med energi- og miljøindikatorer oppdateres og publiseres årlig. På grunnlag av dette publiserer EEA jevnlig en energi- og miljørapport, så vel som vurderinger av de forventede miljøgevinstene og -belastningene fra ulike andeler fornybar energi.

Energi–miljø-indikatorene er organisert rundt seks politiske spørsmål:

  • Er miljøkonsekvensene ved bruk og produksjon av energi i ferd med å avta?
  • Går energiforbruket ned?
  • Hvor raskt øker energieffektiviseringen?
  • Foregår det et skifte mot mindre forurensende drivstoff?
  • Hvor raskt implementeres teknologier for fornybar energi?
  • Er miljøkostnadene bedre integrert i prissystemet?

Indikatorene er også viktige i overvåkingen av EUs strategi for bærekraftig utvikling, i utarbeidelsen av EUs klimagassrapport (Greenhouse gas inventory report) til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), og i rapporteringen om trender innen og framskrivninger av klimagassutslipp i Europa under Kyoto-protokollen.

EEAs energi- og miljørapport analyserer disse aktuelle problemstillingene på en integrert måte, og omhandler energiproduksjon og -forbruk, fornybare energikilder, nye teknologikilder, energieffektivitet, klimagassutslipp og klimaendringer. Rapporten bygger på settet med energi- og miljøindikatorer.

EEA gjennomfører også vurderinger av miljøgevinstene og -belastningene som forventes å oppstå fra ulike andeler fornybar energi som en del av den totale energiproduksjonen i 2010, 2020 og 2030. Dette omfatter:

  • analyse av miljøgevinster og -konsekvenser fra ulik bruk av biomasse til transport, oppvarming og elektrisitet
  • identifikasjon av vindkraftpotensialet som er tilgjengelig i Europa uten å skape ytterligere belastninger på miljøet
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100