Kyst- og havområder

Endre språk
utløpt
This content has been archived on 04.10.2017, reason: A new version has been published

Menneskelig aktivitet forårsaker større miljøendringer i økosystemene i kyst- og havområder enn noen sinne. Fiskeri, forurensning fra hav- og landbaserte kilder, urbanisering, tap og svekking av verdifulle habitater og invasjon av fremmede arter øver et stadig større press på kyst- og havområdene. Alle disse konsekvensene vil sannsynligvis forverres av klimaendringene. More

Key facts and messages

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100