Klimatiltak

Endre språk

Klimaendringene finner sted her og nå: Temperaturene stiger, nedbørsmønstrene endrer seg, isbreer og snø smelter og det globale havnivået stiger. Mesteparten av oppvarmingen kan mest sannsynlig tilbakeføres til konstaterte økte konsentrasjoner av klimagasser som følge av utslipp fra menneskelige aktiviteter. For å redusere klimaendringene må vi redusere eller hindre disse utslippene. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss