Biologisk mangfold - økosystemer

Endre språk

Biologisk mangfold er en betegnelse på de forskjellige økosystemene (naturkapital), arter og gener som er i verden eller i en bestemt habitat. Det er uunnværlig for menneskelig velferd, fordi det gir tjenester som er grunnlag for våre økonomier og samfunn. Biologisk mangfold er også kritisk for økosystemtjenesterer — tjenester som kommer fra naturen — som f.eks pollinering, klimaregulering, flombeskyttelse, jordfruktbarhet og produksjon av mat, drivstoff, fiberstoff og medisiner. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss