neste
forrige
elementer

Press Release

Gratis dataspill om miljø på 26 språk

Endre språk
Press Release Publisert 25.08.2005 Sist endret 28.06.2016
Spillelskere i hele Europa kan nå spille dataspill og samtidig lære om miljøet. Det europeiske miljøbyrået i København har lansert dataspillet Honoloko på 26 språk. Spillet finner du gratis på internett.

Pressemelding


25. august 2005


Gratis dataspill om miljø på 26 språk


Spillelskere i hele Europa kan nå spille dataspill og samtidig lære om miljøet. Det europeiske miljøbyrået i København har lansert dataspillet Honoloko på 26 språk. Spillet finner du gratis på internett.

Honoloko er utformet som et brettspill. Spillerne beveger seg rundt på en øy og må samtidig stadig svare på spørsmål om hans eller hennes miljøatferd. Spilleren får poeng avhengig av valgene han eller hun tar. Spillet er rettet mot aldersgruppen 8-12 år. Målsettingen er å øke bevisstheten og fremme miljøvennlig atferd. Tidligere i år publiserte EEA den flerspråklige nettsiden Kids' Zone med miljøinformasjon på sin hjemmeside.

"I tillegg til selv å være vertskap for spillet, tilbyr vi det også til miljøorganer og -organisasjoner som ønsker å tilby det på sitt nettsted," uttalte prof. Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør. "På lang sikt håper vi at Honoloko vil inspirere private spillutviklere til å integrere miljøspørsmål i de kommersielle dataspillene."

Honoloko-spillet finnes på alle de offisielle EU-språkene pluss bulgarsk, islandsk, norsk, rumensk, russisk og tyrkisk. Det er utviklet av Verdens helseorganisasjons regionkontor for Europa og Det europeiske miljøbyrået i fellesskap.

Tanken bak både spillet og Kids' Zone er å vise at det er forbindelser mellom miljø og helse, særlig for barn. Det viser også hvordan tilsynelatende små, individuelle atferdsendringer kan ha betydelige konsekvenser på europeisk plan.

Den sentrale figuren i Kids' Zone er Miljøagenten. Besøkeren inviteres til å bli en miljøagent. Deretter sendes han eller hun ut på oppdrag på følgende områder: kjemikalier, transport, vann, luft og klimaendring. I begynnelsen er den besøkende en agentaspirant som må skaffe seg kunnskap og bestå prøver for til slutt å bli en fullbefaren miljøagent. Etterpå kan han eller hun sammenligne seg med andre agenter. Agenten kan ta nye prøver for å øke poengsummen sin i forhold til andre miljøagenter.

Besøk Honoloko på http://www.honoloko.com og Kids' Zone på EEAs nettsted på: http://ecoagents.eea.europa.eu.

Om EEA


Det europeiske miljøbyrå (EEA) er Europas ledende offentlige organ for formidling av pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet til beslutningstakere og publikum. Byrået har vært på plass i København siden 1994 og er selve ryggraden i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet), et nett som består av rundt 300 organer og institusjoner i hele Europa, og som miljørelaterte data og informasjon blir innhentet og distribuert gjennom. Miljøbyrået er et EU-organ som er åpent for alle stater som deler dets målsettinger. Det har for tiden 31 medlemmer: de 25 medlemsstatene i EU, tre søkerland - Bulgaria, Romania og Tyrkia - samt Island, Liechtenstein og Norge. Det er tegnet medlemskapsavtale med Sveits. Statene på Vest-Balkan, dvs. Albania, Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, og Serbia og Montenegro har også søkt om medlemskap i Det europeiske miljøbyrå.Permalinks

Dokumenter handlinger