Forside
Temperaturinversjon gjør at forurenset luft blir «fanget» på bakkenivå