neste
forrige
elementer
Drivstofftyper og klimagassutslipp

Drivstofftyper og klimagassutslipp

Etterspørselen etter transport er nært forbundet med økonomisk aktivitet: I perioder med vekst øker den økonomisk aktiviteten, noe som medfører at flere varer blir transportert og flere mennesker reiser. Konsekvensene av transport for menneskers helse, miljøet og klimaendringene er tett knyttet til valg av drivstoff. Rene drivstofftyper som elektrisk kraft er allerede tilgjengelig og kan utgjøre et reelt alternativ til bensin og diesel. Reiselengden spiller en viktig rolle i vurderingen av en drivstofftypes egnethet.

Drivstofftyper og klimagassutslipp - Les mer…

Eksponering for luftforurensning i byer

Eksponering for luftforurensning i byer

Mange europeere eksponeres for skadelige nivåer av luftforurensning. Opptil 30 % av Europas byboere blir eksponert for nivåer av luftforurensning som overskrider EUs luftkvalitetsstandarder. Og om lag 98 % av Europas byboere blir eksponert for nivåer av luftforurensende stoffer som etter WHOs strengere retningslinjer anses å være skadelige for helsen.

Eksponering for luftforurensning i byer - Les mer…

EU-mål for reduksjon av klimagassutslipp

EU-mål for reduksjon av klimagassutslipp

EU har satt seg en rekke mål for å redusere miljøbelastningen ved transport i Europa, herunder utslipp av klimagasser. Målene for transportsektoren inngår i EUs overordnede mål om å redusere klimagassutslippene med 80–95 % innen 2050.

EU-mål for reduksjon av klimagassutslipp - Les mer…

Kjøretøyutslipp og -effektivitet

Kjøretøyutslipp og -effektivitet

Veitransport basert på bruk av fossilt brensel er den viktigste kilden til transportrelatert luftforurensning. Hvert kjøretøy slipper ut forurensende stoffer fra en rekke kilder.

Kjøretøyutslipp og -effektivitet - Les mer…

Støyforurensning i Europa

Støyforurensning i Europa

Støyforurensning er et økende miljøproblem som har sitt utspring i en rekke ulike kilder. Støyforurensning kan ha en negativ innvirkning på eksponerte menneskelige befolkninger, helse- og distribusjonseffekter i dyre- og plantelivet og svekket skolebarns læringsevne hos barn i skolealder.

Støyforurensning i Europa - Les mer…

Temperaturinversjon gjør at forurenset luft blir «fanget» på bakkenivå

Temperaturinversjon gjør at forurenset luft blir «fanget» på bakkenivå

Forurensningsepisoder har større sannsynlighet for å forekomme i forbindelse med temperaturinversjon. I perioder med langvarige høytrykk i vintermånedene blir bakken varmet opp av solstrålingen. Om natten gjør mangelen på skydekke at varmen forsvinner raskt fra bakken, og luften som er i kontakt med bakken blir kaldere. Den varme luften stiger og legger seg som et lokk som sørger for at den kalde luften blir værende på bakkenivået. Forurensningen, inkludert den som stammer fra veitrafikk, blir også fanget, slik at luftlaget nærmest bakken blir mer og mer forurenset. Dette fortsetter helt til værforholdene endrer seg.

Temperaturinversjon gjør at forurenset luft blir «fanget» på bakkenivå - Les mer…

Permalinks

Geographic coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: infographic, signals2016
Dokumenter handlinger