neste
forrige
elementer
På vei mot grønnere, smartere mobilitet

Transport knytter sammen mennesker, kulturer, byer, land og kontinenter, og er en av bærebjelkene i det moderne samfunnet og den moderne økonomien. Transport gjør det mulig for produsenter å selge produktene sine i hele verden og for reisende å oppdage nye steder. Transportnettene sikrer også tilgang til viktige offentlige tjenester som utdanning og helsetjenester og bidrar dermed til bedre livskvalitet. Transportforbindelser bidrar til å styrke økonomien på fjerntliggende steder, skape nye arbeidsplasser og spre velstand.

Les mer

Transport i Europa: sentrale fakta og trender

Til tross for noen midlertidige nedbremsinger har etterspørselen etter både person- og varetransport økt jevnt og trutt, og det anslås at veksten vil vedvare. Det selges stadig flere biler i Europa, og et flertall av disse er dieselbiler. Og selv om motorene blir stadig mer effektive, innebærer veksten bekymringsfullt høye klimagassutslipp.

Les mer

Transport og folkehelse

Luft- og støyforurensning fra transport forårsaker en rekke ulike helseproblemer, med veitransport generelt og dieselkjøretøy spesielt som de største bidragsyterne. EU og medlemsstatene har iverksatt en rekke tiltak for å redusere helsekonsekvensene av transport, med en viss suksess. Innovative løsninger og lokale tiltak kan forbedre situasjonen ytterligere.

Les mer

Mat til sultne byer

Mat til sultne byer

30.09.2016

Maten vi spiser hjemme eller på restaurant, er laget av råvarer fra steder som ligger både nært og fjernt. I en stadig mer urbanisert og globalisert verden må maten som produseres på landsbygda, transporteres til byen. Det har vært mye fokus på å redusere avstanden maten blir transportert, noe som kan være et relevant, men iblant begrenset konsept. Et smartere og grønnere transportsystem vil bare kunne løse en del av problemet. Det er behov for en bredere analyse som tar for seg hele matsystemet.

Les mer

Luftfart og skipsfart i søkelyset

Helgeturer med fly, T-skjorter laget i Bangladesh, roser fra Kenya ... Dette er eksempler på produkter som er tilgjengelige for oss i en tett sammenknyttet, globalisert verden. Luftfart og skipsfart bidrar til økonomisk vekst, men har også en innvirkning på menneskers helse, klimaet og miljøet. På bakgrunn av prognoser for fremtidig vekst har disse to sektorene begynt å utforske nye måter å redusere innvirkningen på.

Les mer

Transport og økosystemer

Transportnett er blitt en integrert del av det europeiske landskapet. De knytter folk sammen, styrker den økonomiske aktiviteten og gir oss tilgang til viktige tjenester. Men de skaper også barrierer mellom naturlige områder, og bruken av dem medfører utslipp av forurensende stoffer og innføring av fremmede arter i økosystemene våre. Effektive politiske tiltak og et nettverk av grønne områder kan bidra til å bevare og beskytte Europas naturmangfold.

Les mer

Grønne valg for politiske beslutningstakere, investorer og forbrukere

De tilgjengelige transportalternativene er mange og omfatter alt fra gange og elbiler til containerskip og høyhastighetstog. Det er mange faktorer som kan være avgjørende ved valg av transportmåte, blant annet pris, avstand, tilgjengelighet av infrastruktur og praktiske hensyn. Når det gjelder persontransport i Europa, er bil det foretrukne transportmiddelet. Men så er det slik at noen alternativer er grønnere enn andre. Hvordan kan vi sørge for at folk velger disse?

Les mer

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Tagger

arkivert under:
arkivert under: signals2016
Dokumenter handlinger