neste
forrige
elementer

Infographic

Energi og reduksjon av klimaendringer

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-63-no
Publisert 15.11.2017 Sist endret 23.11.2020
Globalt er energibruk den største kilden til menneskelig klimagassutslipp. Ca. to tredjedeler av det globale klimagassutslippet har sammenheng med bruk av fossile brennstoffer for energi til oppvarming, elektrisitet, transport og industri. Paris-avtalen setter et langtidsmål for å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 °C over førindustrielle nivåer, mens man sikter mot å begrense økningen til 1,5 °C. Vitenskapelige undersøkelser viser at om vi skal øke sjansene våre for å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 2 °C, må globale utslipp nå toppen i 2020 og så begynne å avta. De globale utslippene må være 40–70 % lavere i 2050 enn i 2010 og de må falle nær null – eller lavere – innen 2100.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagger

arkivert under:
arkivert under: climate change, energy, renewables
Dokumenter handlinger