Forside
CO2 -utslipp gjennom livssyklusen for forskjellige kjøretøy og typer drivstof