neste
forrige
elementer
Europas avfallsstrømmer

Europas avfallsstrømmer

Totalt produserte EU-28 og Norge rundt 2 500 millioner tonn avfall i 2010. Her er en oversikt over hvor avfallet kom fra og hva det besto av.

Europas avfallsstrømmer - Les mer…

Hva er kildene til matavfall i Europa?

Hva er kildene til matavfall i Europa?

Rundt en tredel av all mat som produseres i verden, kastes eller går til spille. Matavfall representerer en alvorlig sløsing med andre ressurser som areal, vann, energi og arbeidskraft.

Hva er kildene til matavfall i Europa? - Les mer…

Hva skyldes forsøplingen av havet, og hva kan det føre til?

Hva skyldes forsøplingen av havet, og hva kan det føre til?

Stadig større mengder søppel ender opp i verdenshavene. Det skader økosystemene, dreper dyreliv og setter menneskenes helse på spill. Løsningen ligger i avfallsforebygging og bedre avfallshåndtering på land.

Hva skyldes forsøplingen av havet, og hva kan det føre til? - Les mer…

Hvor mye av det kommunale avfallet blir resirkulert?

Hvor mye av det kommunale avfallet blir resirkulert?

Mye av avfallet vi kaster, kan resirkuleres. Resirkulering kommer miljøet til gode ved at mengden avfall på fyllplasser reduseres, og ved at avfall brukes som råstoff til nye produkter. Resirkulering kan også oppmuntre til innovasjon og skape arbeidsplasser.

Hvor mye av det kommunale avfallet blir resirkulert? - Les mer…

Hvordan henger miljø og helse og velferd sammen?

Hvordan henger miljø og helse og velferd sammen?

Naturressursene er det vår produksjon og vårt forbruk bygger på, de skaper velstand og arbeidsplasser, og bidrar til vår livskvalitet og velferd. Men vårt høye ressursforbruk undergraver økosystemets evne til å sørge for oss i framtiden.

Hvordan henger miljø og helse og velferd sammen? - Les mer…

Hvordan kan vi gjøre økonomien vår sirkulær og ressurseffektiv?

Hvordan kan vi gjøre økonomien vår sirkulær og ressurseffektiv?

I dag bruker vi mer ressurser enn jordkloden på noe gitt tidspunkt kan produsere. Vi må redusere mengdene avfall vi produserer og materialene vi utvinner.

Hvordan kan vi gjøre økonomien vår sirkulær og ressurseffektiv? - Les mer…

Hvordan kan vi redusere avfallsproduksjonen og utnytte avfallet bedre?

Hvordan kan vi redusere avfallsproduksjonen og utnytte avfallet bedre?

Den beste måten å redusere miljøvirkningene av avfall på, er å forebygge det fra starten av. Mye av det vi kaster, kan også gjenbrukes, mens annet kan resirkuleres og bli til nytt råstoff.

Hvordan kan vi redusere avfallsproduksjonen og utnytte avfallet bedre? - Les mer…

Hvordan påvirkes miljøet av maten vi kjøper, spiser og ikke spiser?

Hvordan påvirkes miljøet av maten vi kjøper, spiser og ikke spiser?

Før maten kommer fram til tallerkenen, må den produseres, foredles, pakkes, transporteres og distribueres. Hvert trinn forbruker ressurser og produserer mer avfall og forurensning.

Hvordan påvirkes miljøet av maten vi kjøper, spiser og ikke spiser? - Les mer…

Permalinks

Dokumenter handlinger