neste
forrige
elementer

Butterfly made of waste

(c) Janika Fabrikant / EEA Waste•smART

Spørsmål for videre diskusjon

 • Hva betyr trivsel for deg? Hvordan bidrar miljøet til din trivsel?
 • Hva synes du om miljøtilstanden i området der du bor?
 • Kan du tenke deg noen forretningsidéer for å gjøre produksjon og forbruk mer miljøvennlige?
 • Kjenner du til hvordan ulike typer avfall blir gjenvunnet i ditt lokalsamfunn?
 • Kan du tenke deg måter å forbedre praksis når det gjelder gjenvinning hjemme og i ditt lokalsamfunn?
 • Hvordan kan du redusere matavfall?
 • Kjenner du til miljøbelastningen ved maten du spiser og maten du ikke spiser?
 • Hvem burde rense strendene for søppel?
 • Pågår det noen aktiviteter for å rense kysten for søppel der du bor? Har du medvirket i noen slike aktiviteter?
 • Kunne du tenke deg å låne klær eller verktøy istedet for å kjøpe dem?
 • Hva gjør, etter din mening, et samfunn bærekraftig?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: signals2014
Dokumenter handlinger