Et portrett av globale aerosoler

Endre språk
Article Publisert 29.05.2013 Sist endret 03.06.2016
Image copyright: William Putman, NASA/Goddard
Topics: ,
“Afrikansk støv” fra Sahara er en av de naturlige kildene til svevestøv i luften. Ekstremt tørt og varmt klima i Sahara skaper turbulens som kan sende støvpartikler opp i 4–5 km høyde. Partiklene kan holde seg på denne høyden i ukesvis eller månedsvis og føres med vinden til hele Europa.

Sjøsprøyt er også en kilde til svevestøv og kan utgjøre inntil 80 % av svevestøvkonsentrasjonene i luften i visse kystområder. Det består hovedsakelig av salt som piskes opp i luften av kraftige vinder.

Vulkanutbrudd, for eksempel på Island eller i Middelhavsområdet, kan også skape midlertidige topper i konsentrasjonene av svevestøv i Europa.

Skog- og gressbranner i Europa svir av nesten 600 000 hektar (ca. 2,5 ganger Luxembourgs areal) per år og er en betydelig kilde til luftforurensning. Dessverre er ni av ti branner direkte eller indirekte forårsaket av mennesker, gjennom brannstiftelse, sigarettsneiper som kastes, leirbål eller gårdbrukere som brenner stubbmark etter at avlingen er i hus.

En simulering av atmosfæriske partikler og deres bevegelser, utviklet av NASA.

Støv (rødt) løftes opp fra overflaten, havsalt (blått) slynges rundt i sykloner, røyk (grønt) stiger opp fra branner, og sulfatpartikler (hvitt) strømmer ut fra vulkaner og utslipp fra fossilt brensel.

Dette portrettet av globale aerosoler er produsert med en GEOS-5-simulering med 10 km oppløsning. Foto: William Putman, NASA/Goddard; www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

Geographic coverage

Dokumenter handlinger
arkivert under: ,