neste
forrige
elementer
Fil Helseproblemer som skyldes luftforurensning — 27.05.2013
Helseproblemer som skyldes luftforurensning
Fil Kilder til luftforurensning i Europa — 27.05.2013
Kilder til luftforurensning i Europa
Fil Innendørs luftforurensning — 27.05.2013
Innendørs luftforurensning
Infographic Helseproblemer som skyldes luftforurensning — 13.06.2014
Luftforurensende stoffer kan gi alvorlige konsekvenser for menneskers helse. Barn og eldre er spesielt utsatt.
Infographic Kilder til luftforurensning i Europa — 13.06.2014
Luftforurensningen er ikke den samme overalt. Ulike forurensende stoffer slippes ut i atmosfæren fra en rekke forskjellige kilder, blant annet: industri, transport, landbruk, avfallshåndtering og husholdninger. Enkelte luftforurensende stoffer avgis også fra naturlige kilder.
Infographic Innendørs luftforurensning — 13.06.2014
Vi tilbringer en stor del av vår tid innendørs – i hjemmet, på arbeidsplasser eller i skoler og butikker. Enkelte luftforurensende stoffer kan finnes i høye konsentrasjoner innendørs og forårsake helseproblemer.

Permalinks

Dokumenter handlinger