neste
forrige
elementer

Helse er avgjørende for menneskers utvikling, og miljøet blir i stadig større grad betraktet som en nøkkelfaktor for menneskers helse. På verdensbasis har helsesituasjonen blitt bedre de siste tiårene, omtrent i takt med økningen i forventet levealder. Sykdomsbyrden er imidlertid ujevnt fordelt i befolkningen og varierer for eksempel etter kjønn så vel som sosial og økonomisk status.

I de kommende 50 årene vil globale megatrender innen helse fortsatt ha direkte og indirekte betydning for politikere, særlig ved å kreve investeringer i beredskap mot framvoksende sykdommer og pandemier.

hvorfor er globale helsemønstre viktig for deg?

Helsekonsekvensene kan bli direkte. Risikoen for å bli eksponert for nye, framvoksende og tilbakevendende sykdommer, ulykker og nye pandemier øker med globaliseringen (for eksempel gjennom turisme og handel), demografiske endringer (som migrasjon og aldring av befolkningen) samt fattigdom.

Økt resistens mot antibiotika og andre legemidler og dårlig håndtering av en rekke tropiske sykdommer gir også grunn til bekymring i både industri- og utviklingsland.

Teknologi kan spille en viktig rolle for å gjennomføre forbedringer på helseområdet. Ny teknologi gjør det dessuten mulig å overvåke helsemønstre geografisk og kartlegge og analysere geografiske sykdomsmønstre som vi tidligere ikke var i stand til å oppdage.

Graf 2: helse, malaria i 2050

Plasmodium Falciparum er en parasitt som forårsaker malaria hos mennesker. Den overføres av mygg. Endringer i klimaet og arealbruken gjør at myggen kan spre seg til nye områder og føre malaria med seg. Den kan imidlertid også dø ut i områder der den finnes i dag. Områdene den kan spre seg til, og områdene den kan dø ut i, er omtrent like store og har omtrent samme innbyggertall (rundt 400 millioner).

NO2

 

Permalinks

Dokumenter handlinger