neste
forrige
elementer

Hvorfor har den økende bruken av kjemikalier betydning for deg?

Globale forurensningstrender kan blant annet få konsekvenser for menneskers helse og for økosystemer. For Europa er dårlig drikke- og badevann så vel som kontaminerte næringsmidler fra både europeiske og importerte produkter er blant de umiddelbare risikoene. Men det kan også være risikoer forbundet med økt import av industrielle, kjemiske mellom- og sluttprodukter. I Europa er problemet med reaktivt nitrogen særlig påfallende i Østersjøen, der den økologiske tilstanden allerede er dårlig.

Graf 5: Produksjon av kjemikalier

Man anslår at mellom 70 000 og 100 000 kjemiske stoffer produseres i store volumer, det vil si over én million tonn årlig. OECD-landene er de største produsentene av kjemikalier, men produksjonen øker mer enn dobbelt så raskt i India, Kina, Brasil, Sør-Afrika og Indonesia.

For mer informasjon, se: Global megatrends: increasing environmental pollution load

 

NO5

Permalinks

Dokumenter handlinger