neste
forrige
elementer

Hvorfor er urbanisering viktig for deg?

Måten urbane områder utformes og styres på, særlig i Sørøst-Asia, vil få stor betydning for de globale utslippene av klimagasser og etterspørselen etter ressurser. Når en by først er bygget, kan det være vanskelig å gjøre grunnleggende endringer i den. Atferden til innbyggerne, som har tilpasset seg forholdene, kan også være vanskelig å endre. I mange utviklingsland står byer nå i fare for å låse seg fast til energi- og ressursintensive byutviklingsmodeller for flere tiår framover.

I en tett sammenvevd verden med endringer i urbanisering og relaterte forbruksmønstre vil påvirkningen på Europa for det meste være indirekte, for eksempel gjennom endringer i europeiske arealbruksmønstre som følge av hardere konkurranse om ressursene, eller trusler fra sykdommer som kan utvikle seg og spre seg globalt.

En stadig mer urbanisert verden vil antaglig innebære økt forbruk for mange. Men det vil også bety større fattigdom for de urbane områdenes underpriviligerte. Dårlige urbane leveforhold og tilhørende miljø- og helserisikoer kan påvirke alle deler av verden.

Graf 6: Urbane trender

For første gang i historien bor nå over 50 % av verdens befolkning i byer. I 2050 vil tallet sannsynligvis ha nådd 70 % (UNDESA, 2010). Befolkningsstatistikere anslår at Asia vil ha mer enn 50 % av verdens urbane befolkning i 2050.

For mer informasjon, se: Global megatrends: living in an urban world

NO6

Permalinks

Dokumenter handlinger