neste
forrige
elementer
Opp ett nivå
 • Landbruket er helt vitalt for hvordan vi tilpasser oss klimaendringene. Lavintensivt landbruk respekterer og beskytter det biologiske mangfoldet og bidrar til å redusere vårt karbonavtrykk. Det åpner også for nye markedsmuligheter etter som forbrukerne blir mer interessert i "sakte" og økologisk mat. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • La Vialla er en familiebedrift i Toscana, Italia, som produserer et sekstitalls økologiske matvarer, bl.a. vin, olivenolje, ost, tomater og pasta. Variasjon er det sentrale prinsippet i driften av gården. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Brødrene Lo Franco har lagt opp hvert enkelt ledd i produksjonskjeden med tanke på miljøet, fra hvordan jorden prepareres til hvordan produktene emballeres. De 600 hektarene dyrkes uten bruk av kunstgjødsel eller plantevernmidler. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Jord er en ressurs vi ofte tar for gitt, men jord er faktisk selve forutsetningen for biologisk mangfold, for landbruk og for å kontrollere klimaendringene. Jorden i EU inneholder over 70 mrd. tonn organisk karbon eller ca. 7 % av hele det globale karbonbudsjettet. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • - På La Vialla driver vi vekselbruk for å holde jorden sunn og frisk, forteller Antonio Lo Franco. - Og ved å berike jorden med husdyrgjødsel og andre organiske produkter bindes karbon i jorden i stedet for å bli sluppet ut i atmosfæren. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Ifølge brødrene vil mer miljøvennlige dyrkingsmetoder tvinge seg fram. - Jeg tror landbruket vil bli mer økologisk, for økningen i CO2-utslippene og forurensningen kan ikke fortsette, sier Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • I Cloughjordan, Tipperary, tar Irlands første økolandsby sikte på å dekke alle sine behov på en bærekraftig måte. Den er planlagt og bygget etter økologiske prinsipper og vil bruke fornybar energi. Maten skal være økologisk og lokalt produsert. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • - Vi var en gruppe som slo oss sammen for 10 år siden i et forsøk på å redusere karbonavtrykket. Vi så på hvordan vi bygget husene våre, hvordan vi tjente pengene våre, hvordan vi dyrket maten vår og hvordan vi forflyttet oss, forteller Iva Pocock, som er deltaker i prosjektet. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Langs veien i økolandsbyene er det plantet frukttrær og nøttetrær, og en tredjedel av arealet i landsbyen er avsatt til skog, landbruk og kolonihager der innbyggerne kan dyrke frukt og grønnsaker. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • På fellesgården produseres økologisk melk, kjøtt, egg og andre produkter. Dermed blir det bedre tilgang på kortreist kvalitetsmat lokalt, noe som bidrar til å redusere miljøbelastningene. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • For landbruket betyr klimaendringene både utfordringer og muligheter. Den økologiske driften på La Vialla og i Cloughjordan sparer energi, reduserer karbonavtrykket fra landbruket og innebærer nye markedsmuligheter. Disse gårdene er beviset på at å tilpasse seg klimaendringene kan være fornuftig både økonomisk sett og i et miljøperspektiv. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger