neste
forrige
elementer
Opp ett nivå
  • Den flytende byen er konstruert for å tåle svingningene i havnivået, men den gir også økt livskvalitet, for et liv ved eller på vannet er et godt liv. Click to view full-size image… 2.7 MB
  • Konsekvensene av klimaendringene i Europa er mange, fra flom til tørke og varmebølger, og storbyene står overfor ulike utfordringer. Så langt har bare noen få byer utarbeidet strategier for å tilpasse seg de "nye" forholdene. Click to view full-size image… 5.2 MB
  • Det avgjørende nå er at vi tar skrittet fra små pilotprosjekter til å skape framtidens byer. Den høye befolkningstettheten gjør at byene faktisk er et godt utgangspunkt for en bærekraftig utvikling. Med god planlegging og ledelse kan byene bli banebrytere for en økologisk framtid. Click to view full-size image… 3.3 MB
  • En økende befolkning og et stigende havnivå har tvunget Amsterdam kommune til å bli kreativ. I stedet for bare å forsterke flomvernet eksperimenterer en del arkitekter, byplanleggere og ingeniører med nye typer arkitektur på vannet. Click to view full-size image… 1.3 MB
  • IJburg, en forstad til Amsterdam, planlegges og bygges som en flytende bydel av det nederlandske entreprenørselskapet Dura Vermeer. De nye husene “dokkes” til flytende gangbroer og koples til strøm-, vann- og avløpsnettet. De kan lett koples fra og flyttes til et annet sted. Click to view full-size image… 5.4 MB
  • - Framtiden vil ikke bli som vi tror. Det er umulig å forutsi nøyaktig hvor mye havet vil stige i Nederland. Men en flytende bydel er fleksibel. Husene vil rett og slett gå opp og ned med havet. Johan van der Pol, visedirektør i Dura Vermeer Click to view full-size image… 644.6 KB
  • Miljøvennlige flytende drivhus kombinerer to funksjoner i ett: dyrking av frukt og grønnsaker og lagring av ferskvann. Click to view full-size image… 4.8 MB

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger