neste
forrige
elementer

Article

Skogens år – en markering av skogens betydning for menneskene

Endre språk
Article Publisert 30.06.2011 Sist endret 11.05.2021
Photo: © EEA/John McConnico
1,6 milliarder mennesker henter sitt levebrød fra skogen. På verdensbasis er 300 millioner mennesker bosatt i skoger.

Fn’s skogforum

“I byen må vi skille lag fra hverandre, og det er farlig der. Skogen er vårt fødested og vårt hjem. Vi kan ikke dra herfra. Skogen gir oss en sikkerhet som vi vil miste i byen,” sier et medlem av Soura-stammen i Orissa i Øst-India.

Skogene er ikke bare trær – de er også samfunn

FN har bestemt at 2011 skal være Skogens år, med fokus på menneskene som lever i og er avhengige av skogene rundt om i verden. I løpet av dette året skal vi reflektere over hvilken rolle skogen spiller i våre liv. Skoger er samfunn bestående av planter, dyr, mikroorganismer, jordbunn, klima og vann. Skoger er også de komplekse innbyrdes forholdene mellom organismene (inklusive mennesker) og miljøet de lever i.

Mer enn 30 % av Jordens overflate er dekket av skog. På land er det en av de viktigste “lagrene” for biologisk mangfold. Skogene er hjem for mer enn to tredeler av alle kjente landlevende arter og de fleste truede artene på Jorden.

Ved å rense luften og vannet bidrar skogene til å holde oss i live. De gir næring til jordsmonnet og forsyner mange av oss med mat, ly og medisiner. Skogene regulerer det lokale, regionale og globale klimaet og lagrer karbon som ellers hadde kunnet bli akkumulert i atmosfæren og bidratt til global oppvarming.

Samtidig er skogene fulle av verdifulle ressurser som vi kan bruke. Noen av de viktigste valgene vi som art står overfor i dag, er knyttet til skogen. Kan vi balansere mellom ønsket om å utnytte skogressurser og landområder og behovet for å ivareta de andre livsviktige funksjonene skogen dekker når det gjelder å opprettholde livet på Jorden?

På de neste sidene vil du møte interessante mennesker med sterk tilknytning til skogen rundt om i verden. Fra Kongo til India og tilbake til Europa vil vi høre historier om skogene og menneskene som lever der. Feir Skogens år i 2011 ved å tenke på din lokale skog og hva den betyr for deg og framtidige generasjoner.

Permalinks

Dokumenter handlinger