neste
forrige
elementer

Article

Komplekse utfordringer i en tett sammenvevd verden

Endre språk
Article Publisert 30.06.2011 Sist endret 11.05.2021
Photo: © EEA/John McConnico
En av hovedkonklusjonene i EEAs flaggskiprapport, SOER 2010, er tilsynelatende innlysende: ”Europas miljøutfordringer er komplekse og kan ikke forstås isolert.”

Enkelt sagt betyr dette at miljøsaker henger sammen med hverandre og ofte bare er en del av et større puslespill av utfordringer som vi og planeten vår står overfor. Sannheten er at vi lever i og er avhengige av en tett sammenvevd verden som består av mange distinkte, men relaterte systemer – miljømessige, sosiale, økonomiske, tekniske, politiske, kulturelle og så videre.

Denne globale sammenvevingen innebærer at når ett element skades, kan dette medføre uventede konsekvenser andre steder. Den globale finanskrisen i den senere tid og kaoset i luftfarten på grunn av vulkanutbruddet på Island viser hvordan plutselig kollaps på ett område kan påvirke andre systemer.

Denne sammenvevingen omtales ofte som “globalisering” og er ikke noe nytt fenomen. I Europa har globaliseringen brakt velstand og bidratt til at vi har kunnet innta en ledende økonomisk rolle over lengre tid. På veien har vi brukt opp en god del av både våre egne og andre nasjoners naturressurser. “Fotavtrykket” vårt, eller miljøkonsekvensene av våre aktiviteter, er omfattende og strekker seg langt utover våre grenser.

Det forventes at de sentrale globaliseringskreftene vil få stor innvirkning på Europa og miljøet vårt i framtiden. Mange av dem ligger utenfor vår kontroll. For eksempel kan Jordens befolkning øke til over ni milliarder innen 2050, med de alvorlige konsekvenser dette vil få for miljøet. Mesteparten av befolkningsveksten vil sannsynligvis komme i Asia og Afrika, og bare 3 % vil komme i de økonomisk mest utviklede områdene av verden (Europa, Japan, USA, Canada, Australia og New Zealand).

Miljøutfordringer forbundet med globale endringskrefter

Det er mange trender som former verden. Noen av disse trendene kan kalles ”globale megatrender” fordi de går på tvers av sosiale, teknologiske, økonomiske, politiske og til og med miljømessige dimensjoner. Noen av de viktigste trekkene i utviklingen er endringer i de demografiske mønstrene eller stadig større urbanisering, raskere teknologiske endringer, dypere markedsintegrasjon, endringer i de økonomiske maktbalansene og klimaendringer.

Slike trender har enorme konsekvenser for den globale etterspørselen av ressurser. Byene blir stadig større. Forbruket øker. Verden forventer fortsatt økonomisk vekst. Produksjonen forflyttes mot nye framvoksende økonomier, som vil få større økonomisk betydning. Ikke-statlige aktører vil kunne få større betydning i globale politiske prosesser. Og man forventer en akselererende teknologisk utvikling. Dette kappløpet mot det ukjente innebærer nye risikoer, men også store muligheter.

De framtidige konsekvensene av disse globale megatrendene for Europas miljø er behandlet i et eget kapittel i SOER og er et underliggende tema i Miljøsignaler 2011. Disse nøkkeltrendene har store implikasjoner for vårt globale miljø og for forvaltningen av ressursene våre. I Miljøsignaler 2011 vil du finne en rekke avsnitt med overskriften “Global megatrend 2050”. Her ser vi nærmere på en bestemt nøkkeltrend og vurderer hvilke konsekvenser den kan få for Europas miljø i framtiden.

Det er ikke mulig å nøyaktig si hvordan Jorden vil se eller kjennes ut i 2050. Mange av trendene er allerede veletablerte. Hvordan de vil utvikle seg videre, avhenger av valgene vi tar i dag. I så måte kan vi si at framtiden er i våre hender. La oss ta de kloke valgene. Det vil barnebarna våre og alle de andre på familiebildet i 2050 takke oss for.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger