neste
forrige
elementer

Article

En urban verden

Endre språk
Article Publisert 30.06.2011 Sist endret 11.05.2021
Photo: © EEA/John McConnico
Visste du at... en by påvirker et område som strekker seg langt utover byens grenser. For eksempel anslås det at London for å dekke sine behov og håndtere avfall og utslipp trenger et område som er nesten 300 ganger større enn sin egen geografiske utbredelse. SOER 2010

Vi er i slutten av september, og i New Delhi har det siste monsunregnet satt tydelige spor etter seg. Det er varmt i den indiske hovedstaden, rundt 30 °C, og luften er fuktig. Regnværet har gitt seg, men det er vann overalt. Et utbrudd av den myggbårne sykdommen denguefeber er nettopp blitt bekreftet i byen.

Den illegale bosetningen Yamuna Pushta, nord-øst for byen, strekker seg normalt over en flere kilometer langt flomslette på begge sider av elven Yamuna. Nå er sletten fullstendig oversvømt. En strøm av mennesker beveger seg mot hovedveien. Titusenvis av slumbeboere har måttet forlate brakkebyene langs elven for å søke tilflukt i mer høytliggende områder.

De slår leir langs veien med de få eiendelene de har klart å berge med seg, mens Delhis avsindige trafikk durer forbi. Et lite spedbarn ligger tullet inn i et pledd og sover på den harde betongen bare en meter eller to fra veien. En jente i tenårene kjemmer det lange mørke håret sitt med flid under plastduken som tjener som tak i hennes nye hjem. En annen skriver en tekstmelding på mobiltelefonen mens hun fyller en blikkboks med drikkevann fra en tankbil.

Globale megatrender i veikanten

Når vi tenker på globalisering, er det sjelden slummen vi tenker på, men innbyggerne i Yamuna Pushta er like fullt en del av et globalt fenomen. Milliarder av mennesker forlater landsbygden og rurale strøk til fordel for byer og urbane områder. For første gang i historien bor nå over 50 % av verdens befolkning i urbane områder. I 2050 vil andelen sannsynligvis ha nådd 70 %, mens den i 1950 var på under 30 % (UNDESA, 2010).

Byene vokser seg stadig større. Det blir stadig flere megabyer i verden, og økosystemene som understøtter dem, påføres stadig større belastning. De små og mellomstore byene vokser faktisk enda hurtigere, noe som eventuelt kan være av stor betydning sett i et miljøperspektiv.

Investeringer og jobbmuligheter konsentreres i byområdene og bidrar til økonomisk vekst og økt produktivitet. Byene tilbyr arbeid med høyere inntekt og bedre tilgang til varer, tjenester og tilbud, pluss bedre helse, utdanning og livskvalitet. Disse mulighetene frister mennesker på landsbygden til å søke et bedre liv og høyere inntekt i urbane områder.

Men i mangel av sterk styring kan rask byvekst skape store miljøutfordringer som følge av økt forbruk og voksende urban fattigdom.

Statistikk fra UN-Habitat tyder på at det i dag lever 1,1 milliard mennesker i urbane slumområder rundt om i verden. Etter hvert som befolkningen fortsetter å vokse, flytter stadig flere mennesker inn til urbane områder, en trend som ligger an til å fortsette.

Fremdeles er det slik at flesteparten av dem som lever i dyp fattigdom, bor i rurale områder, men vi finner også en stor og voksende andel i urbane områder, og det er grunn til å anta at denne gruppen er underestimert i de offisielle statistikkene. Det vi vet sikkert, er at andelen fattige i urbane områder i mange utviklingsland vokser raskere enn den generelle befolkningstilveksten i byene.

Konturer av framtiden

City dweller

Byer er økosystemer: De er åpne, dynamiske systemer som forbruker, omdanner og frigir materialer og energi. De utvikler og tilpasser seg, og de formes av mennesker og samhandler med andre økosystemer. Derfor må de forvaltes på lik linje med alle andre typer økosystemer.

Ved nytenkning når det gjelder byenes utforming, arkitektur, transport og planlegging kan vi gjøre byene og bylandskapene til spydspisser i arbeidet med å redusere (bedre transport, ren energi og lavt forbruk) og tilpasse seg (flytende hus, vertikale hager) klimaendringene. Med bedre byplanlegging kan vi dessuten bedre den generelle livskvaliteten gjennom å utforme rolige, trygge, rene og grønne byområder. Ved å stimulere markedet for nye teknologier og grønn arkitektur kan vi også skape nye arbeidsplasser.

Som en følge av sin konsentrasjon av mennesker og aktiviteter er byer svært viktig. Problemene byene står overfor, kan ikke løses utelukkende på lokalt plan. Det er behov for bedre integrering av politikken og nye styringsmåter, noe som vil kreve nærmere samarbeid og samordning på lokalt, nasjonalt og regionalt plan. Effektiv, sammenhengende politikk er avgjørende i vår tids tett sammenvevde verden.

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumenter handlinger