neste
forrige
elementer

Nyheter

Forbedring av luftkvaliteten i europeiske byer vil gi store helsemessige fordeler

Endre språk
Nyheter Publisert 06.10.2017 Sist endret 10.12.2019
Photo: © Rastislav Staník, My City /EEA
De fleste som bor i europeiske byer utsettes for dårlig luftkvalitet. De siste estimatene fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), som ble utgitt i dag, viser at fint svevestøv (PM) fortsetter å forårsake for tidlig død hos mer enn 400 000 europeere årlig. Veitransport, landbruk, kraftverk, industri og husholdninger er de største kildene for utslipp av luftforurensende stoffer i Europa.

Som et samfunn bør vi ikke godta kostnaden av luftforurensning. Med dristige beslutninger og smarte investeringer i renere transport, energi og landbruk, kan vi takle både forurensning og forbedre livskvaliteten. Det er motiverende å se at mange europeiske regjeringer og spesielt byer viser lederskap i å beskytte folks helse ved å forbedre luftkvaliteten. Ren luft tilhører alle, inkludert folk som bor i byer.

Hans Bruyninckx, Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrå

Det europeiske miljøbyråets (EEA) 2017-rapport «Luftkvaliteten i Europa» presenterer en oppdatert analyse av luftkvaliteten og dens innvirkninger, basert på offisielle data fra mer enn 2 500 overvåkingsstasjoner over hele Europa i 2015. Rapporten ble lansert av EEA under European Week of Regions and Cities 2017 (Europeisk uke for distrikter og byer).

Dataene viser at luftkvaliteten i Europa sakte blir bedre, takket være tidligere og nåværende retningslinjer og teknologisk utvikling. Høye konsentrasjoner av luftforurensning har imidlertid fortsatt betydelig innvirkning på helsen til europeere, svevestøv (PM), nitrogendioksid (NO2) og bakkenær ozon (O3) forårsaker størst skade.

Ifølge rapporten, var konsentrasjonen av fint svevestøv (PM2.5) ansvarlig for anslagsvis 428 000 for tidlige dødsfall i 41 europeiske land i 2014; hvorav rundt 399 000 var i EUs 28 medlemsland. Dårlig luftkvalitet har også betydelige økonomiske konsekvenser, økte medisinske kostnader, redusert produktivitet blant arbeidstakere; den skader jord, avlinger, skoger, innsjøer og elver.

«Som et samfunn bør vi ikke godta kostnaden av luftforurensning. Med dristige beslutninger og smarte investeringer i renere transport, energi og landbruk, kan vi takle både forurensning og forbedre livskvaliteten», sa Hans Bruyninckx, administrerende direktør for EEA. «Det er motiverende å se at mange europeiske regjeringer og spesielt byer viser lederskap i å beskytte folks helse ved å forbedre luftkvaliteten. Ren luft tilhører alle, inkludert folk som bor i byer.»

Årets rapport legger også særlig vekt på landbruk, som er en viktig utslippskilde for luftforurensninger og klimagasser. Rapporten påpeker at et bredt spekter av tiltak, herunder teknisk og økonomisk gjennomførbare tiltak, er tilgjengelige for å redusere utslippene fra landbruk, men har ennå ikke blitt integrert i det omfanget eller med den intensiteten som trengs.

(1) Bybefolkning i EU som eksponeres for skadelige konsentrasjoner av luftforurensning i 2013-2015, i henhold til:

(2) EUs grense-/målsettingsverdier

(3) WHOs retningslinjer

De viktigste funnene

  • Svevestøv (PM): I 2015 ble 7% av den urbane befolkningen i EUs 28 medlemsland utsatt for svevestøvnivåer (PM2.5) over EUs årlige grenseverdi. Omtrent 82% ble utsatt for nivåer som oversteg de strengere retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO). Eksponering for PM2.5 forårsaket for tidlig død av anslagsvis 428 000 personer i 41 europeiske land i 2014.
  • Nitrogendioksid: I 2015 ble 9 % av den urbane befolkningen i EUs 28 medlemsland utsatt for NO2-nivåer over EUs årlige grenseverdi og retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO). Eksponering for NO2 forårsaket for tidlig død av anslagsvis 428 000 personer i 41 europeiske land i 2014.
  • Bakkenær ozon: I 2015 ble 30 % av den urbane befolkningen i EUs 28 medlemsland utsatt for O3-nivåer over EUs målsettingsverdier. Omtrent 95% ble utsatt for nivåer som oversteg de strengere retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO). Eksponering for O3 forårsaket for tidlig død av anslagsvis 14 400 personer i 41 europeiske land i 2014.

Bakgrunnsinformasjon om estimatene av helseeffektene

De estimerte helseeffektene i denne rapporten er de som tilskrives eksponering for fint svevestøv (PM2.5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3) i Europa i 2014. Disse estimatene er basert på informasjon om luftforurensning, demografiske data og forholdet mellom eksponering for forurensende konsentrasjoner og spesifiserte helseeffekter.

For tidlig dødsfall er definert som dødsfall som oppstår før en person når en forventet alder. Denne forventede alderen er typisk alderen for standard forventet levetid for et land og kjønn. For tidlige dødsfalls anses for å kunne forebygges, hvis deres årsak kan elimineres.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage