Press Release object code Gratis dataspill om miljø på 26 språk — 25.08.2005
Spillelskere i hele Europa kan nå spille dataspill og samtidig lære om miljøet. Det europeiske miljøbyrået i København har lansert dataspillet Honoloko på 26 språk. Spillet finner du gratis på internett.
Press Release object code EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa — 17.11.2004
Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.
Press Release object code Ikke-bærekraftig økonomisk aktivitet setter framdriften i Europas miljøarbeid i fare — 12.05.2003
Miljøtilstanden i Europa er på mange områder forbedret i løpet av det siste tiåret, men mye av framgangen står nå i fare for å bli ødelagt av den økonomiske veksten fordi regjeringene ennå ikke har gjort det som er nødvendig for å frikople presset på miljøet fra økonomisk aktivitet.
Press Release object code Signals 2002 — 23.05.2002
Press Release object code De nyeste miljøsignalene setter søkelyset på utfordringen for den offentlige politikk i Europa — 29.05.2001
Den offentlige politikken må bli mer effektiv når det gjelder å påvirke det økende omfanget av og det stadig endrede mønsteret i produksjon og forbruk om Europa skal greie å oppnå målene om miljøvennlig og bærekraftig utvikling.
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100