neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvor kan jeg få tilgang til klimagassdata etter kilde og land?

HelpCenter FAQ

Data om utslipp og opptak av klimagasser rapportert av EEA-medlemsland til FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) og til EU/EEA under EUs mekanisme for klimagassovervåking (EU-medlemsstater) er tilgjengelig på EEAs greenhouse gas data viewer. I denne dataviseren  kan man finne de siste utslippene rapportert i årlige klimagass-beholdninger og lar brukere filtrere dataene etter land, sektor, år og klimagass. Den fullstendige klimagassutslippsrapportering - fra Den europeiske union til UNFCCC – som  disse utslippsdataene er basert på – er tilgjengelig fra EEAs Greenhouse Gas Inventory-side.

Permalinks

Tagger

Dokumenter handlinger