neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvor effektiv er behandlingen av avløpsvann fra byer for å redusere vannforurensningen?

HelpCenter FAQ

Det er lett å ta vann for gitt. Rent vann kommer ut av en kran, vi bruker vannet, og så forsvinner det "skitne" vannet ned i avløpet. Innsamling og behandling av urbant avløpsvann er avgjørende for å beskytte menneskers helse og miljøet fordi vannet som forlater hjemmene, skolene og arbeidsplassene våre er forurenset av organisk materiale og næringsstoffer. Hvis  disse stoffene slippes ut i vannveier, kan de gjøre elver ubeboelige for fisk og virvelløse dyr, eller føre til at veksten av planter og alger blir for dominerende.

 

Den utbredte introduksjonen av effektiv avløpsvannbehandling i løpet av det 20. århundre har i stor grad forbedret menneskers helse og miljøkvalitet. For de fleste europeiske borgere samles avløpsvannet opp, transporteres og behandles deretter ved et renseanlegg for urbant avløpsvann, hvor komponenter som er skadelige for miljøet og menneskers helse fjernes, før vannet igjen går tilbake til naturen. 

 

Mer informasjon om hvordan rensing av avløpsvann fungerer, finner du i vår orientering om utfordringer med urban avløpsvannbehandling i det 21. århundre. I tillegg er kart som beskriver urbane avløpsanlegg, datavisere og en database tilgjengelig. Rapporten om industriell avløpsvannbehandling — press på Europas miljø analyserer ferske data om utslipp fra industri til vannforekomster, kloakksystemer og renseanlegg for urbant avløpsvann.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Industri
Dokumenter handlinger