neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvilken innvirkning har luftforurensning på helsen min?

HelpCenter FAQ

Luftforurensning er en viktig årsak til for tidlig død og sykdom, og er den største enkeltstående miljøhelserisikoen i Europa. Hjertesykdom og hjerneslag er de vanligste årsakene til for tidlig død som kan tilskrives luftforurensning, etterfulgt av lungesykdommer og lungekreft.

 

Effektene av luftforurensning på helse avhenger ikke bare av eksponering, men også av menneskenes sårbarhet. Sårbarheten for påvirkningene av luftforurensning kan øke med alderen, eksisterende helsetilstander eller spesiell atferd. Finn mer informasjon i vår rapport om ulik eksponering og ulik påvirkning: sosial sårbarhet for luftforurensning, støy og ekstreme temperaturer i Europa.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Luftforurensning
Dokumenter handlinger