neste
forrige
elementer

HelpCenter FAQ

Hvilken historie forteller de årlige rapportene om trender og prognoser?

HelpCenter FAQ

EEAs årlige rapport om trender og prognoser i Europa gir en oppdatering om fremgangen til EU og europeiske land på områdene begrensning av klimaendringer, implementering av fornybar energi, og energieffektivitet. Rapporten konsoliderer og analyserer en rekke kontinuerlig oppdaterte datakilder, inkludert de siste omtrentlige estimatene for fremgang det siste året. Den tar også sikte på EUs 2030-mål og 2050-visjonen for klimanøytralitet. Rapporten er komplettert med interaktive klima- og energilandsprofiler.

Permalinks

Tagger

arkivert under:
arkivert under: Energi
Dokumenter handlinger