neste
forrige
elementer

Article

Forbedring av miljøprestasjonen i organisasjoner

Endre språk
Article Publisert 01.07.2021 Sist endret 04.10.2021
3 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Det europeiske miljøbyrået (EEA) leverer ikke bare pålitelig informasjon om miljøet og klimaet vårt, det arbeider også for å forbedre sin egen miljøprestasjon som organisasjon. Vi intervjuet Melanie Sporer som koordinerer dette arbeidet i EEA gjennom EUs ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).

Hva er EUs ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)?

EUs ordning for miljøstyring og miljørevisjon, eller EMAS, er et frivillig miljøstyringsverktøy for bedrifter og andre organisasjoner. EMAS brukes til å evaluere, rapportere og forbedre miljøprestasjonen i en organisasjon, for eksempel hvordan den reduserer energiforbruk, papirforbruk, avfallsgenerering, klimagassutslipp osv. EMAS ble opprettet av Europakommisjonen i 1993.

Hvis et miljøstyringssystem i en organisasjon følger retningslinjene i EMAS-forordningen, kan de bli EMAS-registrert. I dag er mer enn 4600 organisasjoner EMAS-registrert.

Hvordan bruker EEA EMAS?

EEA skal bidra til å oppnå vesentlig og målbar forbedring i miljøet i Europa og støtte bærekraftig utvikling. Vi innser derfor at vi har et klart ansvar for å håndtere vår egen miljøprestasjon.

I likhet med alle organisasjoner forbruker vi naturressurser og påvirker miljøet gjennom vår daglige drift. Vi opprettet et miljøstyringssystem for å begrense disse påvirkningene og løpende forbedre miljøprestasjonen vår på en strukturert måte. Miljøstyringssystemet vårt følger reglene i EMAS-forordningen, og EEA ble EMAS-registrert i 2005.

Vi ønsker å skape et byrå som arbeider så bærekraftig som mulig, og med EMAS kan vi sikre troverdighet og full åpenhet. Miljøstyringssystemet vårt og den kontinuerlige forbedringen av miljøprestasjonen vår blir vurdert årlig av en tredjepartskontrollør, og vi publiserer årlig våre indikatorer, målsettinger og handlingsplaner for miljøprestasjon i EEAs miljøerklæringsrapport.

Hva er det siste EEA har oppnådd gjennom EMAS?

EEAs miljøprestasjon i 2020 ble naturligvis kraftig påvirket av covid-19-pandemien, som førte til betydelig lavere elektrisitetsforbruk, papirforbruk og CO2-utslipp fra forretningsreiser og møter.

Vi ser virkningene av covid-19-pandemien som en katalysator for utvikling som ellers kunne drøyd flere år: det papirløse kontoret, for eksempel, og utstrakt bruk av videokonferanser i stedet for fysiske møter. På vei ut av pandemien vil det være viktig å holde fast ved gode gjøremåter og vaner og øke bevisstheten rundt dem. Vi må prøve å unngå potensielle bumerangvirkninger, for eksempel hvis ansatte går tilbake til tidligere utskriftspraksis på kontoret, eller bumerangvirkninger knyttet til økt hjemmearbeid, for eksempel større elektrisitetsforbruk på hjemmekontoret.

Hva vil du si til andre organisasjoner som vurderer å bruke EMAS?

Organisasjoner blir stadig grundigere fulgt opp og saumfart når det gjelder miljøprestasjon, særlig karbonavtrykk. Å være framoverlent og ta ansvar for hvordan organisasjonen påvirker miljøet og klimaet, blir stadig viktigere ikke bare for å framheve organisasjonens verdier, men også for å håndtere risiko og omdømme. Med EMAS kan man gjøre dette på riktig måte og med troverdighet.

Andre fordeler for en organisasjon kan være å redusere kostnadene til ressurs- og avfallshåndtering, begrense risiko, sørge for at regelverket blir fulgt, og forbedre relasjonene med interne og eksterne interessenter. En studie fra Europakommisjonen har vist at EMAS også kan bidra til å oppnå konkurransefortrinn.

Hva er neste skritt for å forbedre EEAs miljøprestasjon?

I fjor besluttet vi å heve klimaambisjonene i EEAs miljøpolitikk.  Alle sektorer av økonomien – samt EUs organer og institusjoner – må bidra til Europas ambisjon om å bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Derfor planlegger EEA å bli en klimanøytral organisasjon innen 2030 og hjelpe andre EU-byråer med å bli bærekraftige, særlig i år når EEA leder EU-byrånettverket.

EEAs elektrisitetsforsyning er allerede 100 % fornybar, hovedsakelig drevet av vindenergi. CO2-utslipp knyttet til reisevirksomhet blant personale og besøkende er klimakompensert. Klimakompenseringen brukes til å støtte Gold Standard-sertifiserte energieffektivitetsprosjekter i Afrika. Vi jobber nå med å vurdere karbonavtrykket vårt med et økt omfang og utvikle et mulig veikart for å bli klimanøytrale innen 2030. EEA støtter dette arbeidet fullt ut.

 

 

Melanie Sporer

Ekspert på begrensning av
klimaendringer og
EMAS-koordinator

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

Dokumenter handlinger