neste
forrige
elementer

Article

Bærekraftige byer: å forvandle Europas urbane landskap

Endre språk
Article Publisert 16.11.2021 Sist endret 16.11.2021
3 min read
Photo: © Uno Raamat, Unsplash
Fra karbonnøytralitet til sirkulær økonomi, renere luft til renere transport – Europa har satt ambisiøse miljø- og klimamål. Byer, hvor det store flertallet av europeere bor, må spille en avgjørende rolle for å nå Europas bærekraftsmål. Spørsmålet er: hvordan kan byer bli bærekraftige?

Tallinn, hovedstaden i Estland, er nylig blitt nominert til vinner av European Green Capital Award 2023, og sluttet seg til mange andre europeiske byer, fra Stockholm, Hamburg, København, Grenoble, Ljubljana, Lisboa og Lahti. Green Leaf Award 2022 – for byer med en befolkning mellom 20 000 og 100 000 innbyggere – ble tildelt Valongo i Portugal og Winterswijk i Nederland. Jeg har hatt det privilegium å få delta i jurybehandlingene. Det var ekstremt inspirerende og berikende for meg å se tiltakene Europas byer har iverksatt for bærekraft mens de forbereder seg på utfordringene som venter. Likevel er veien mot urban bærekraft ikke enkel.

Byer er hjemstedet til omtrent tre av fire europeere. Byer er komplekse systemer som bringer lokalsamfunn og miljø i en levende, kontinuerlig utvikling. De er sosiale, kulturelle og økonomiske sentre, og en del av regionene rundt dem. Til tross for disse fellestrekkene er hver by og hvert tettsted i Europa unik. De har unike egenskaper som er utviklet gjennom historien, formet av geografien, innbyggere og sosialpolitiske systemer. Utfordringene byene står overfor varierer derfor betydelig.

Noen byer står overfor aldrende eller synkende befolkning, mens andre vokser. Nedgang i en økonomisk sektor, for eksempel tungindustri, turisme eller fiskerinæringen, kan påvirke noen byers økonomi alvorlig, mens noen byer kan fungere som økonomiske innovasjonsmagneter og tiltrekke seg unge talenter fra hele EU. På samme måte kan miljøpåvirkningen variere betydelig.

Våre verktøy, f.eks. European Air Quality Index og European City Air Quality viewer, viser at vi ikke alle puster den samme luften, og dette har forskjellige årsaker og konsekvenser. Andre vurderinger og indikatorer viser at forskjellige regioner, og byer, vil bli påvirket ulikt av klimaendringer. Kystbyer, spesielt ved det nordvestlige Atlanterhavet, vil stå overfor større stormfare, mens andre i sør kan få vannmangel eller skogbranner. Våre studier viser også at noen lokalsamfunn og grupper, spesielt eldre, i en gitt by er mer sårbare, ettersom de kan påvirkes av flere miljøfarer, for eksempel luftforurensning eller støyforurensning.

Samtidig må alle byer iverksette tiltak for å forberede seg på klimapåvirkninger til tross for sine unike egenskaper og utfordringer. Alle byer må bidra til klimanøytralitet, sirkulær økonomi og biologisk mangfold, samtidig som de sikrer et renere og sunnere miljø og gir bedre sosiale og økonomiske muligheter for innbyggerne.

De fleste europeiske byer har vært bebodd i århundrer, og gatene, nabolagene og bygningene gjenspeiler denne arven. Den eksisterende infrastrukturen avgjør delvis hvor raskt vi kan erstatte bygningsmassen eller gjøre ettermonteringer i eksisterende bygninger eller lage nye transportmuligheter. Å oppnå bærekraft i disse tilfellene krever nøye vurderinger.

Sluttmålet kan være det samme, men veien mot bærekraft vil utvilsomt måtte imøtekomme hver bys unike sett med egenskaper og utfordringer. Vi i Det europeiske miljøbyrået har samlet interessenter for å utvikle et felles konseptuelt rammeverk, som danner grunnlaget for vår ferske rapport og orientering, så vel som våre kommende vurderinger om dette spørsmålet. Rammeverket har som mål å hjelpe bymyndigheter og beslutningstakere til å designe bærekraftovergangen ved å se på byens bærekraft gjennom seks forskjellige vinkler: sirkulær by, spenstig by, lav-karbon by, grønn by, inkluderende by og sunn by.

Fra å lage grønne og blå områder i sentrum til å integrere offentlig transport med aktive mobilitetssystemer, for eksempel sykling og gåing, eller å utvikle mer effektive resirkuleringssystemer, er det mange ting byene kan gjøre i overgangen mot en bærekraftig by. Mer bruk av teknologiske nyvinninger, for eksempel elektriske kjøretøyer eller fjernarbeid, kan fremskynde prosessen. Det som også er klart fra European Green Capitals, er at en langsiktig og sammenhengende visjon støttet av relevante styringsstrukturer, kunnskap og data virkelig kan forandre en by i løpet av tiår.

 

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

EEAs administrerende direktør
Lederartikkel publisert i EEAs nyhetsbrev, september 2021

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: european green capital
Dokumenter handlinger