Internasjonalt samarbeid

Endre språk
Side Sist endret 11.05.2017
De fleste miljøspørsmål er grenseoverskridende, og mange har et globalt omfang. Disse kan bare håndteres effektivt gjennom internasjonalt samarbeid. Øverst på EEAs prioriteringsliste over saker med global relevans står klimaendringer, luftforurensning, bærekraftig produksjon og forbruk, biologisk mangfold, helse og miljø og systemet for utveksling av miljøinformasjon.

I tillegg til EEAs 33 medlemsland og 6 samarbeidsland  (Vest-Balkan) samarbeider byrået også med og oppmuntrer til partnerskap med naboland og andre land og regioner i lys av EUs naboskapspolitikk.

Listen nedenfor er et utvalg av EEAs samarbeidsinitiativer og partnerskap med regioner og internasjonale organisasjoner.

Regionalt samarbeid

EUs naboer og deres naboer

  • Naboer i øst: Hviterussland, Moldova, Ukraina, Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Russland
  • Naboer i sør (Middelhavsregionen): Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Marokko, Den palestinske selvstyremyndigheten, Syria, Tunisia
  • Sentral-Asia: Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan

 

Det europeiske naboskapsprosjektet

Som en del av de regionale samarbeidsaktivitetene i perioden 2010-2014 implementerer EEA ENPI-SEIS-prosjektet med den overordnede målsettingen å fremme beskyttelse av miljøet i landene som omfattes av ”Europeisk Nabo- og Partnerskap” (ENPI). 6 land i Europeisk Naboskapspolitikk (ENP) Øst, Den Russiske Føderasjon, samt 9 land i Europeisk Naboskapspolitikk (ENP) Syd). Et av de spesifikke prosjektmålene er å forbedre miljøovervåking, -data og –informasjondeling ved å gradvis utvide prinsippene for SEIS (Shared Environment Information System) til landene i ENPI.

 

Verden for øvrig

 

Samarbeid med internasjonale organisasjoner

På globalt plan

På regionalt plan

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100