Over milieutechnologie

Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 01-09-2016
This page was archived on 01-09-2016 with reason: No more updates will be done
Nu de olieprijs blijft stijgen en het klimaat en de ecosystemen op aarde nog steeds worden beïnvloed door een toename van de hoeveelheid kooldioxide, wordt toepassing van milieutechnologieën onvermijdelijk voor een meer duurzame ontwikkeling van onze economieën.

Milieutechnologieën bieden oplossingen voor het verlagen van materiële input, de afname van energieconsumptie en uitstoot, de herwinning van waardevolle bijproducten en het minimaliseren van afvalverwerkingsproblemen. Ze verbeteren eco-efficiëntie, of, met andere woorden, 'doen meer met minder', ondersteunen de toepassing van milieumanagementsystemen en maken productieprocessen schoner.

Er bestaan in Europa ongekende mogelijkheden voor een beter gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van energie, transport en gebruik van materialen. Europese ondernemingen zijn met name goed in het genereren van hernieuwbare stroom en in afvalmanagement en recycling, waar ze een globaal marktaandeel hebben van respectievelijk 40% en 50%.

Milieutechnologieën worden ook gebruikt voor het verzamelen van informatie over het milieu, waaronder het monitoren en verzamelen van gegevens die wijzen op de aanwezigheid van vervuilende stoffen of veranderingen in landbedekking, of voor het via biomonitoring achterhalen van effecten op de volksgezondheid.

Milieutechnologieën hebben het potentieel om de komende tien jaar bij te dragen aan de reductie van broeikasuitstoot met 25 - 80%, van aantasting van de ozonlaag met 50% en van verzuring en eutrofiëring met maximaal 50%. De waterindustrie ziet zich geconfronteerd met de uitdaging nieuwe en zuinige technologieën te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met externe milieueffecten en energieaspecten. Aanzienlijke technologische verbeteringen en marktuitbreiding worden ook voorzien voor kleinschalige oplossingen voor het omzetten van afval naar energie en de ontwikkeling van kleinschalige energiesystemen op basis van biomassa.

Voor het kunnen benutten van het potentieel van milieutechnologieën is een grotere marktacceptatie nodig. Gebrek aan inzicht in de werkelijke kosten van het verkrijgen, gebruiken en afbreken van materialen en energie vormt nog steeds een aanzienlijke belemmering voor een bredere implementatie van veel eco-innovaties.

Klanten en investeerders moeten nauwkeuriger op de hoogte zijn van de prestaties en milieuvoordelen van verschillende technologieën, zodat ze vertrouwen kunnen hebben in de aanschaf en financiering van producten die vaak nieuw zijn voor de markt. Ter ondersteuning hiervan bespreken Europese beleidsmakers momenteel hoe dergelijke verificaties van deze technologieën kunnen worden uitgevoerd.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100