Over scenario's en toekomstonderzoeken

Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 24-02-2017
This content has been archived on 24-02-2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Problemen zoals klimaatverandering, verloren gaan van biodiversiteit en gebruik van natuurlijke hulpbronnen hebben langetermijnimplicaties die langetermijnbeleidsoplossingen vereisen. Voor het nemen van geïnformeerde strategische besluiten is het nodig te anticiperen op wat in het verschiet ligt en doorlopende, opkomende en latente ontwikkelingen te onderkennen. Als we serieuze zaak willen maken van de duurzaamheid van Europa, moeten we verder kijken dan twee wetgevende periodes. Een langetermijnvisie vereist echter ruimdenkendheid: de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, kunnen in de loop der tijd aanzienlijk veranderen. Milieuscenario's, toekomstanalyses en andere soorten toekomstonderzoek helpen ons bij het omgaan met discontinuïteit en onzekerheden van toekomstige ontwikkelingen en bij het ontwikkelen van degelijk beleid dat de toets der tijd kan doorstaan.

 

Onderzoeken waarin vooruit wordt gekeken, zoals scenario's en toekomstanalyses, zijn de afgelopen decennia ruimschoots uitgevoerd binnen internationale organisaties, overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties.

De langetermijnemissiescenario's van het Intergouvernementele Panel over klimaatverandering (IPCC) zijn algemeen bekend. Ze zijn vaak gebruikt voor de analyse van klimaatverandering, de gevolgen en inperkingsmogelijkheden ervan en ter ondersteuning van internationale onderhandelingen over het vastleggen van langetermijndoelstellingen.

Een ander prominent voorbeeld is de Millennium-ecosysteemevaluatie, waarin scenario's zijn ontwikkeld voor het analyseren van de gevolgen voor mondiale ecosysteemdiensten in verschillende toekomstsituaties. In het VN-Milieuprogramma (UNEP) worden de langetermijnanalyses ingekaderd door scenario's uit het Global Environment Outlook-rapport. Grote internationale organisaties zoals de Wereldbank, het Internationaal Energie Agentschap en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren ook regelmatig langetermijnprojecties en analyses.

Er bestaat geen standaard recept voor het analyseren van de toekomst. Het kan puur kwantitatief worden aangepakt, waarbij gegevens en (rekenkundige) modellen worden gebruikt om toekomstige trends te projecteren en de onzekerheden daarvan te analyseren; er kan een combinatie worden gemaakt van kwantitatieve analyses en kwalitatieve analyses in de vorm van verhalen, diagrammen en afbeeldingen; of het kan worden gebaseerd op uitsluitend een kwalitatieve analyse.

Nadenken over de toekomst vereist denken in alternatieven. De toekomst is vol onzekerheden en er kan van alles gebeuren. Scenario's zijn in dit opzicht krachtige hulpmiddelen omdat ze het 'out-of-the-box'-denken ondersteunen. Scenario's zijn geen voorspellingen of vooruitzichten. Het zijn plausibele omschrijvingen van hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen voor onze organisaties, onze problemen, onze landen en zelfs onze wereld, op basis van 'als-dan'-veronderstellingen. Een standaard milieuscenario bestaat uit een weergave van de aanvangssituatie en een verhaallijn waarin de belangrijkste sturende krachten en veranderingen worden beschreven die een beeld van de toekomst laten zien.

De PRELUDE-scenario's van het EMA helpen ons bijvoorbeeld opnieuw na te denken over onze huidige maatregelen op het gebied van biodiversiteit en landschapsbescherming. Ze markeren een aantal factoren die de effectiviteit en efficiëntie ervan op de middellange termijn in gevaar kunnen brengen, zoals demografische veranderingen en klimaatverandering.

 

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100