Introductie bevolking en economie

Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 31-08-2016
This content has been archived on 31-08-2016, reason: A new version has been published

Het is al te eenvoudig een groeiende bevolking of economie gelijk te stellen aan milieuschade. De werkelijkheid is wat complexer, zoals blijkt uit de informatie in dit gedeelte.

Duidelijk is dat de mate van groei van de hedendaagse economie en bevolking onze milieuproblemen doet toenemen omdat noch de economie, noch de grootte van de bevolking zijn 'losgekoppeld' van milieuschade.

Het een leidt echter niet noodgedwongen tot het ander. Als de bevolkingsgroei bijvoorbeeld gepaard zou gaan met een trend richting een afname van het aantal kleine huishoudens, zou de milieubelasting door de sector 'huishouden' kunnen afnemen. De demografische trends in Europa wijzen echter jammer genoeg in de tegengestelde richting: het aantal huishoudens neemt momenteel sneller toe dan de bevolking als geheel, met gezinnen die kleiner worden en het aantal eenpersoonshuishoudens dat groeit.

Evenzo is de productiegroei in veel sectoren nog altijd nauw verbonden met een toename van de consumptie van energie en hulpbronnen en met meer vervuiling. Er zijn echter veel voorbeelden van het succesvol 'loskoppelen' van economie en milieu en van veranderende consumptiepatronen. Rapporten in dit gedeelte beschrijven deze trends.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100