Beleidscontext

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 08-09-2016
This content has been archived on 08-09-2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Sinds 2002 biedt een overkoepelende Richtlijn omgevingslawaai een gezamenlijke basis voor het oplossen van geluidsproblemen in heel de Europese Unie. Het belangrijkste doel is het vermijden, voorkomen of beperken van de schadelijke effecten van blootstelling aan geluid.

Geluidsemissie van voertuigen en machines wordt al decennialang door de EU gereguleerd. Niet eerder dan in de jaren 1990 echter werd een begin gemaakt met wetgeving met betrekking tot menselijke blootstelling aan geluid. Het6emilieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 2002–2012 is gericht op  “…een aanzienlijke vermindering van het aantal mensen dat langdurig en regelmatig is blootgesteld aan een gemiddeld geluidshinderniveau, met name afkomstig van het verkeer, dat volgens wetenschappelijke studies schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid…”.

In hetzelfde jaar werd de Richtlijn omgevingslawaai aangenomen. Het biedt een gezamenlijke basis voor het oplossen van geluidsproblemen in heel de EU. De lidstaten moeten hotspots identificeren waar geluid in kaart wordt gebracht en waarvoor actieplannen moeten worden gemaakt. Landen moeten ook het publiek en de Commissie over deze activiteiten informeren. De hotspots waar het in kaart brengen van geluid en het plannen van actie moet worden uitgevoerd, liggen rond grote agglomeraties en langs belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens.

Blootstelling aan geluid is ook geïntegreerd in ander EU-beleid, zoals in de thematische strategie inzake stadsmilieu, het Gemeenschappelijke Transportbeleid en de strategie voor duurzame ontwikkeling.

In 2004 heeft de Commissie een overzicht gepubliceerd van alle relevante Europese wetgevingen en normen inzake geluidsemissie.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100