EMA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 08-09-2016
This content has been archived on 08-09-2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Het werk van het EMA heeft voornamelijk betrekking op de Richtlijn omgevingslawaai. Het ondersteunt de Europese Commissie bij het beheer van geluidsgegevens en bij analyses met betrekking tot de blootstelling aan geluid.

Onder de Richtlijn omgevingslawaai moeten verschillende gegevensstromen worden gerapporteerd. Het EMA ondersteunde begin 2007 de Commissie bij de ontwikkeling van een voorstel voor een elektronisch rapportagemechanisme, afgestemd op het EMA-rapportagesysteem. Tot dan toe gerapporteerde informatie van de lidstaten is door het EMA beoordeeld en is beschikbaar op de CIRCA-website van de Commissie.

In 2001 heeft het EMA een eerste schatting gepubliceerd van het aantal mensen dat is blootgesteld aan geluid afkomstig van verkeer. Deze indicator is ontwikkeld onder het EMA-rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM).

De volgende beoordeling van blootstelling aan geluid zal zijn gebaseerd op de informatie die eind 2007 door lidstaten is gerapporteerd onder de Richtlijn omgevingslawaai. Dit is de eerste keer dat landen rapporteren over blootstelling aan bepaalde geluidsniveaus. Volgens de richtlijn moet de Commissie een gegevensbank inrichten met de gerapporteerde informatie. Het EMA helpt hierbij.

Het EMA geeft leiding aan de EU-werkgroep voor analyse van blootstelling aan geluid, die een handleiding voor het in kaart brengen van geluid heeft ontwikkeld onder de Richtlijn omgevingslawaai. Het EMA werkt nauw samen met het Europees thematisch centrum voor landgebruik en ruimtelijke informatie en met het EMA-landennetwerk (Eionet).

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100