Geluid

Taal wijzigen:
(verlopen)
This page was archived on 08-09-2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)

Een groot aantal Europeanen heeft te maken met omgevingslawaai. Het publiek ziet het als een van de grootste milieuproblemen. Het raakt mensen zowel fysiologisch als psychologisch en beïnvloedt basisactiviteiten als slapen, rusten, studeren en communiceren. Hoewel deze invloed op de menselijke gezondheid al lange tijd bekend is, toont recent onderzoek aan dat problemen zich al bij lagere geluidsniveaus voordoen dan eerder werd gedacht. Meer

Bladeren door catalogus

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons