Energieactiviteiten van het EMA

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 22-04-2016
Een van de belangrijkste EMA-activiteiten op het gebied van energie is monitoring van de mate waarin milieuoverwegingen worden geïntegreerd in de energiesector. Een reeks ‘energie- en milieu-indicatoren’ wordt jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd. Hierop voortbordurend publiceert het EMA regelmatig een energie- en milieurapport, naast analyses van de verwachte milieuvoordelen en -belastingen van verschillende aandelen hernieuwbare energie in het totale energieverbruik.

De energie- en milieu-indicatoren zijn geordend rond zes beleidsvragen:

  • Hebben het gebruik en de productie van energie een afnemende impact op het milieu?
  • Neemt energiegebruik af?
  • Hoe snel neemt energie-efficiëntie toe?
  • Is er sprake van een omschakeling naar minder vervuilende brandstoffen?
  • Hoe snel worden hernieuwbare energietechnologieën geïmplementeerd?
  • Worden milieukosten beter doorgevoerd in het prijssysteem?

De indicatoren zijn ook belangrijk voor het monitoren van EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, het voorbereiden van het EU-inventarisatierapport over broeikasgassen voor het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en de rapportage over de trends en vooruitzichten op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen in Europa onder het Kyoto-protocol.

In het energie- en milieurapport van het EMA worden deze relevante kwesties op geïntegreerde wijze geanalyseerd, waarbij de onderwerpen energieproductie en -consumptie, hernieuwbare energiebronnen, nieuwe technologieën, energie-efficiëntie, uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering worden behandeld. Het rapport is gebaseerd op de reeks energie- en milieu-indicatoren.

Het EMA analyseert ook de milieuvoordelen en milieubelasting die naar verwachting ontstaan als gevolg van verschillende aandelen hernieuwbare energie als onderdeel van de totale energieproductie, in 2010, 2020 en 2030. Dit behelst onder meer:

  • analyse van de milieuvoordelen en -impact van verschillende gebruiksmethoden van biomassa voor transport, verwarming en elektriciteit;
  • identificatie van het voor Europa beschikbare windenergiepotentieel zonder het milieu daarbij extra te belasten.
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100