Over energie

Pagina Laatst gewijzigd 03-06-2016
Energie biedt mensen persoonlijk comfort en mobiliteit en is essentieel voor het doen ontstaan van industriële, commerciële en maatschappelijke welvaart. Anderzijds vormen energieproductie en -consumptie een enorme belasting voor het milieu (inclusief productie van warmte en elektriciteit, olieraffinage en het gebruik van de producten daarvan in huishoudens, diensten, industrie en transport). Deze belasting van het milieu omvat onder meer de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilers, landgebruik, afvalproductie en olielozingen. Ze draagt bij aan klimaatverandering, beschadigt natuurlijke ecosystemen en het door de mens gecreëerde milieu en heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid.

 

De verbranding van fossiele brandstoffen door menselijke activiteit is grotendeels verantwoordelijk voor de toename van concentraties kooldioxide (CO2) in de atmosfeer, tegelijk met de daaruit voortkomende stijging van de mondiale temperatuur en klimaatverandering. De stijgende vraag naar energie in combinatie met de manier waarop energie wordt geproduceerd, resulteert in de accumulatie van CO2, het belangrijkste broeikasgas. De meeste landen vertrouwen voor hun energiebehoefte op fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen. Deze grondstoffen worden verbrand en de hitte die daarbij vrijkomt wordt omgezet naar energie. De kolen in de brandstof reageren met zuurstof, waardoor CO 2 ontstaat, dat vrijkomt in de atmosfeer. Luchtvervuilers (zwaveldioxide, stikstofoxides en deeltjes) komen ook vrij in de atmosfeer, met de nodige gevolgen voor de luchtkwaliteit. Dankzij technische maatregelen en verbeteringen in warmte- en krachtcentrales, is de uitstoot van luchtvervuilers de afgelopen decennia echter afgenomen.

De economie groeit , net als de energieconsumptie. De brandstofmix wordt nog altijd gedomineerd door fossiele brandstoffen; in ongeveer 79% van de energiebehoeften van de gemiddelde Europeaan wordt voorzien door kolen, gas en olie. Ongeveer 13% is afkomstig van kernenergie en de resterende 8% komt van snel groeiende hernieuwbare energiebronnen (met name wind- en zonne- energie).

De gemiddelde Europeaan gebruikt het equivalent van 3,7 ton olie per jaar aan elektriciteit, verwarming en transport. Dit komt overeen met 7,8 ton aan energiegerelateerde CO2- uitstoot. Dit getal varieert aanzienlijk per land, deels afhankelijk van de mate waarin hernieuwbare energiebronnen worden ingezet. Transport is sinds 1990 de snelst groeiende energieverbruikende sector en is momenteel de grootste afnemer van energie.
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100