Introductie chemicaliën

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 02-09-2016
This content has been archived on 02-09-2016, reason: A new version has been published

Menselijk vernuft heeft geleid tot de productie van ruim meer dan 100.000 nieuwe chemicaliën, stoffen die nooit eerder voorkwamen in het milieu op aarde.

Van eental, zoals stoffen die zware metalen bevatten en 'persistente organische vervuilers', weten we al jaren dat ze gevaarlijk zijn, terwijl over veel andere recentelijk onzekerheid is ontstaan. Voor het merendeel van deze chemische stoffen geldt echter dat we eenvoudigweg niet weten hoe ze zich gedragen in het milieu, of ze zich opstapelen, verspreiden of transformeren, en welke invloed ze in verschillende concentraties hebben op levende organismen.

We weten dat de uitstoot van veel chemicaliën die als gevaarlijk te boek staan, is afgenomen, maar we weten ook dat de concentraties ervan in het milieu voor veel gebieden nog altijd te hoog zijn. We weten bovendien dat de Europese chemische industrie sneller groeit dan de economie als geheel, waardoor de chemicaliënstroom binnen de Europese economie toeneemt. Initiatieven die zijn gericht op het terugbrengen van deze stroom moeten de gehele keten omvatten: de primaire producenten in de chemische industrie, alle industriële sectoren, individuele consumenten, de afvalverwerkingssector en meer.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100