volgende
vorige
items

Briefings

EEA Signalen 2023 – Gezondheid en milieu in Europa

Taal wijzigen:
Briefings Gepubliceerd 04-11-2023 Laatst gewijzigd 16-11-2023
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
Het verband tussen milieu en welzijn komt in verschillende beoordelingen van het EEA heel duidelijk naar voren. Ondanks de vooruitgang van de afgelopen decennia blijven vervuiling en andere milieurisico’s de volksgezondheid in Europa schaden; het verbeteren van de toestand van ons milieu en het beperken van de klimaatverandering kan zowel directe als indirecte voordelen opleveren voor iedereen in Europa.

In EEA Signalen 2023 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de verbanden tussen gezondheid en milieu in Europa. Het bevat artikelen over luchtkwaliteit, geluidshinder, water, klimaatverandering en chemische stoffen, evenals interviews met deskundigen over het veiliger maken van chemische stoffen en de Europese atlas voor milieu en gezondheid.“Zowel wat betreft de gezondheid van ecosystemen als qua volksgezondheid is het veel goedkoper en doeltreffender om schade te voorkomen dan ongedaan te maken. Het is gewoonweg een goede investering voor de toekomst.”

Leena Ylä-Mononen
Uitvoerend directeur EEA

Artikel van de redactie lezen

 

 

 

“EEA Signalen” is een jaarlijkse, gemakkelijk leesbare publicatie, bestaande uit een reeks korte artikelen, waarin wordt ingegaan op belangrijke kwesties met betrekking tot het milieu en het klimaat. In recente “EEA Signalen” publicaties is gekeken naar energie (2022), natuur (2021), vervuiling naar nul (2020), bodem (2019) en water (2018).

 


Help ons EEA Signalen te verbeteren: drie minuten durende feedbackenquête

© Cover image source: Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: signals, signals 2023, eea signals 2023
Documentacties