Press Release Octet Stream Wordt het vervoer in Europa groener? Gedeeltelijk. — 19-04-2010
Terwijl de technologische vooruitgang tot schonere voertuigen leidt, worden steeds meer passagiers en goederen over steeds grotere afstanden vervoerd, waardoor de behaalde efficiencyvoordelen weer teniet gaan. Op basis van een analyse van langetermijntrends roept een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap op tot een duidelijke visie op het Europese vervoerssysteem in 2050 en een consistent beleid om dit systeem te realiseren.
Press Release Biodiversiteit, klimaatverandering en u — 18-03-2010
Signalen 2010 van het EMA: verhalen over mensen en hun leefomgeving
Press Release Kwaliteit zwemwater EU wordt beter — 27-05-2009
Uit het vandaag door de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap gepresenteerde zwemwaterrapport blijkt dat het meeste zwemwater in de Europese Unie in 2008 aan de Europese hygiënenormen voldeed. In het badseizoen 2008 voldeed zo’n 96 % van het zwemwater aan de kust en 92 % van het zwemwater in rivieren en meren aan de minimumnormen. De miljoenen mensen die in de zomer de Europese stranden bezoeken, vinden in het rapport nuttige informatie over de waterkwaliteit.
Press Release Europa moet het vervoersbeleid in de juiste richting sturen — 27-03-2009
Het vervoer in Europa draagt nog altijd onevenredig veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen, slechte luchtkwaliteit en lawaai. En nog altijd maakt het reizigers- en goederenvervoer gebruik van de minst efficiënte vervoersmiddelen.
Press Release Octet Stream Droogte en overmatig watergebruik in Europa — 04-03-2009
Van golfterreinen tot boeken, van olijfolie tot vaccins, alle goederen en diensten die we gebruiken en veel van onze dagelijkse activiteiten zijn ondenkbaar zonder een essentiële grondstof: water. Een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) bevestigt dat in grote delen van Europa het watergebruik niet duurzaam is en geeft aanbevelingen voor een nieuwe aanpak inzake het beheer van waterbronnen.
Nieuws Word undercover-agent en verdedig het milieu — 30-04-2008
Op de nieuwe ‘Eco Agents’-website van het Europees Milieuagentschap kunnen kinderen nu leren hoe ze milieuovertreders achtervolgen, terwijl ze ondertussen het milieu kunnen beschermen. De website is beschikbaar in 24 talen.
Press Release chemical/x-isostar EU slaagt er niet in de uitstoot door de vervoersector terug te dringen: drastische verbeteringen en duidelijke doelstellingen vereist — 28-02-2008
De vervoersector in de Europese Unie moet rigoureuze maatregelen nemen om Europa te helpen de emissiedoelstellingen voor broeikasgassen te behalen, aldus een nieuw verslag van het Europees Milieuagentschap.
Press Release Ministers moeten krachten bundelen om gezond milieu voor pan Europese regio te verwezenlijken — 28-09-2007
Volgens een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag wordt gepubliceerd, wordt het milieubeleid in de pan-Europese regio belemmerd door lacunes in zowel de informatie als de uitvoering.
Press Release Uitstoot broeikasgassen in EU in 2005 afgenomen — 13-06-2007
De uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken, is tussen 2004 en 2005 afgenomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse inventarisatierapport over broeikasgassen van de Europese Gemeenschap, dat is opgesteld door het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen.
Press Release Vervoer — weer de achterblijver in de Kyoto-klas — 22-02-2007
De uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector blijft een belangrijk, maar wel omzeilbaar, obstakel dat belet dat de EU haar klimaatdoelstellingen in het kader van Kyoto haalt. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag in Kopenhagen openbaar is gemaakt.
Press Release Octet Stream Uitdijende steden – niet onderkend milieuprobleem in Europa — 22-11-2006
EU-beleid nodig om stedelijke planning in goede banen te leiden
Press Release Nieuw systeem voor het volgen van luchtverontreiniging op het web — 18-07-2006
Ozone Web, een nieuwe internettool dat vandaag in Kopenhagen door het Europees Milieuagentschap (EMA) is gestart, geeft burgers voor het eerst de mogelijkheid in heel Europa ozonsmog op leefniveau te zien en te volgen.
Press Release Milieuschade aan Europese kustlijn bijna onomkeerbaar — 03-07-2006
'The changing face of Europe's coastal areas' (het veranderende aanzicht van de Europese kustgebieden) waarschuwt ervoor dat een snelle intensivering van het gebruik van de kustgebieden, meestal voor recreatieve en toeristische doeleinden, het delicate evenwicht van de ecosystemen aan de kust dreigt te verstoren
Press Release Europa voelt de temperatuur stijgen: klimaatverandering bovenaan de lijst van milieuproblemen — 29-11-2005
Beleidsmakers, bedrijven en burgers moeten een reeks milieuproblemen nu aanpakken of later een hoge prijs betalen
Press Release Gratis computerspel over het milieu in 26 talen — 25-08-2005
In heel Europa is nu een computerspel beschikbaar waarmee al spelende kennis over het milieu kan worden vergaard. Het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen heeft het computerspel Honoloko uitgebracht op internet. Het spel bestaat in 26 talen en is gratis toegankelijk.
Press Release Europees Milieuagentschap publiceert eerste digitale kaart van landschapsveranderingen in Europa — 17-11-2004
De eerste digitale kaart van de vele veranderingen in het Europese landschap sinds 1990, is vandaag gepubliceerd. Zo kunnen beleidsmakers lering trekken uit de gevolgen die hun besluiten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en vervoer hebben voor de niet oneindige natuurlijke rijkdommen van de bodem, en meer in het algemeen voor het milieu in de regio.
Press Release Milieuvooruitgang in Europa bedreigd door niet-duurzame economie — 12-05-2003
In de afgelopen tien jaar is het milieu in Europa in verscheidene opzichten verbeterd, maar een flink deel van de vooruitgang zal waarschijnlijk door economische groei verloren gaan. Regeringen moeten nog altijd wezenlijke maatregelen nemen om milieudruk los te koppelen van economische activiteit.
Press Release Signals 2002 — 23-05-2002
Press Release Milieusignalen: Uitdaging aan Europees beleid voor duurzame ontwikkeling — 29-05-2001
Als Europa zijn doelen op het gebied van milieu en van duurzame ontwikkeling wil halen, is effectiever beleid nodig voor het beïnvloeden van schaalvergroting en productie- en consumptiepatronen.
Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100