volgende
vorige
items

Press Release

Uitstekende waterkwaliteit in de meeste Europese badplaatsen

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 23-05-2014 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Photo: © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)
De waterkwaliteit van de Europese zeeën, rivieren en meren was in 2013 over het algemeen hoog: meer dan 95 % van deze plaatsen voldoen aan de minimumeisen. Uit de gegevens blijkt dat de kustwateren het lichtjes beter doen dan de zwemwateren in het binnenland.

Er worden niet langer zulke enorme hoeveelheden afvalwater rechtstreeks in de wateren geloosd. Vandaag ligt de uitdaging vooral bij de kortstondige vervuilingslast tijdens hevige regen en overstromingen. 

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA

Alle badplaatsen in Cyprus en Luxemburg werden "uitstekend" bevonden. Deze landen werden gevolgd door Malta (99 %), Kroatië (95 %) en Griekenland (93 %). Aan het andere uiterste van het continuüm staan de EU-lidstaten met de grootste proportie plaatsen met een "slechte" toestand, en dat zijn Estland (6 %), Nederland (5 %), België (4 %), Frankrijk (3 %), Spanje (3 %) en Ierland (3 %).

Het jaarlijks verslag over de zwemwaterkwaliteit van het Europees Milieuagentschap (EEA) volgt de waterkwaliteit in 22 000 badplaatsen in de EU, Zwitserland en nu voor de eerst ook in Albanië. Het EEA heeft samen met dit verslag een interactieve kaart gepubliceerd die weergeeft hoe elke plaats het in 2013 heeft gedaan.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Het is een goede zaak dat de kwaliteit van het Europese zwemwater hoog blijft. Water is echter zo'n kostbare hulpbron dat wij het ons niet kunnen veroorloven op onze lauweren te rusten.  Wij moeten ons blijven inzetten voor de volledige bescherming van ons zwem- en drinkwater en onze aquatische ecosystemen.

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA zei: "De kwaliteit van het Europees zwemwater is de afgelopen twintig jaar verbeterd - er worden niet langer zulke enorme hoeveelheden afvalwater rechtstreeks in de wateren geloosd. Vandaag ligt de uitdaging vooral bij de kortstondige vervuilingslast tijdens hevige regen en overstromingen. Hierdoor kunnen rioleringen overbelast raken en kunnen fecale bacteriën afkomstig van landbouwgrond met het water naar de rivieren en de zeeën meespoelen.

De plaatselijke autoriteiten monitoren de monsters van plaatselijke stranden die zij verzamelen tijdens de lente en doorheen het hele zwemseizoen. Het zwemwater kan beoordeeld worden als "uitstekend", "goed", "aanvaardbaar" of "slecht". De beoordeling is gebaseerd op het aandeel van twee typen bacteriën die de vervuiling aangeven afkomstig van de riolering of het vee. Deze bacteriën kunnen ziektes (overgeven of diarree) veroorzaken wanneer zij worden ingeslikt.

Bij het beoordelen van zwemwater wordt geen rekening gehouden met afval, vervuiling en andere aspecten die het natuurlijke milieu schade toebrengen. De meeste badplaatsen zijn schoon genoeg om geen gevaar te vormen voor de gezondheid van de mens, maar de toestand van vele ecosystemen in de Europese wateren is ronduit alarmerend. Dit is duidelijk het geval bij de Europese zeeën - uit een recente beoordeling  blijkt dat de mariene ecosystemen bedreigd worden door de klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en verzuring. Een groot deel van deze druk zal nog verder stijgen.

Zwemwater: belangrijkste bevindingen

  • Terwijl meer dan 95 % van de badplaatsen aan de minimale normen voldeed, haalde 83 % het strengere "uitstekend"-niveau.  Slechts 2 % werd beoordeeld als "slecht".
  • In 2013 voldeed ongeveer hetzelfde aantal plaatsen aan de minimale normen als in 2012. Het percentage "uitstekende" plaatsen is echter gestegen van 79 % in 2012 tot 83 % in 2013.
  • De waterkwaliteit bij stranden aan de kust is licht verbeterd; 85 % van de zones werden als "uitstekend" gecategoriseerd. Alle stranden aan de kust in Slovenië en Cyprus werden gecategoriseerd als "uitstekend".
  • De kwaliteit van de zwemwateren in het binnenland lijkt iets lager dan het gemiddelde. Luxemburg was het enige land dat al zijn zwemwateren in het binnenland "uitstekend" mag noemen, en wordt op de voet gevolgd door Denemarken, met 94 %.  In Duitsland zijn 92 % van de bijna 2000 zwemwateren in het binnenland van uitstekende kwaliteit.

Nadere informatie

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Documentacties