volgende
vorige
items

Nieuws

EU-geluidsdoelstelling voor 2030 waarschijnlijk onhaalbaar

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 30-03-2023 Laatst gewijzigd 13-11-2023
2 min read
Ongeveer 18 miljoen mensen ondervinden langdurige hinder van verkeerslawaai in de Europese Unie (EU). Het actieplan “Verontreiniging naar nul” van de Europese Commissie moet ervoor zorgen dat het aantal mensen dat chronisch last heeft van verkeerslawaai in 2030 30 % lager zal zijn dan in 2017. Volgens de vandaag gepubliceerde analyse van het Europees Milieuagentschap (EEA) is het onwaarschijnlijk dat deze doelstelling wordt bereikt zonder verdere wijzigingen in de wet- en regelgeving, met name vanwege moeilijkheden om het grote aantal mensen dat is blootgesteld aan lawaai van wegverkeer terug te dringen.

In de briefing van het EEA over de vooruitzichten voor de verwezenlijking van de reductiedoelstelling van 30 % in 2030 wordt de haalbaarheid van de geluidshinderdoelstelling van het actieplan beoordeeld aan de hand van twee scenario’s: een optimistisch en een minder ambitieus scenario.

Zelfs als de lokale overheden de momenteel beschikbare maatregelen doeltreffend zouden uitvoeren, zou het aantal mensen dat grote overlast ondervindt van verkeerslawaai volgens de briefing van het EEA in 2030 slechts met ongeveer 19% zijn verminderd. Enkele voorbeelden van maatregelen waarmee in dit optimistische scenario rekening is gehouden, zijn verlaging van de maximumsnelheid in de stad, 50 % elektrificatie van het wagenpark, onderhoud en slijpen van het spoor, stillere vliegtuigen en beperking van nachtvluchten. In de scenario’s wordt geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in wet- of regelgeving op EU-niveau, aangezien er veel tijd nodig zou zijn om dergelijke wijzigingen te ontwikkelen en uit te voeren.

In het minder ambitieuze scenario wordt uitgegaan van een bescheidener pakket maatregelen, zoals de naleving van de huidige EU-regelgeving inzake geluidsoverlast voor motorvoertuigen, 25 % elektrificatie van het wagenpark en verbeterde landings- en startprocedures voor vliegtuigen. Volgens dit scenario zal het aantal mensen dat last heeft van lawaai met 3 % zal toenemen, voornamelijk als gevolg van een verwachte toename van het weg-, spoorweg- en luchtvervoer.

Om meer vooruitgang te kunnen boeken bij het terugdringen van geluidshinder zijn meer inspanningen nodig om het  lawaai van het wegverkeer aan te pakken, aldus de EEA-briefing. Om de doelstelling van het actieplan “Verontreiniging naar nul” te kunnen bereiken, moeten de maatregelen niet alleen gericht zijn op gebieden met grote geluidsoverlast, maar ook op gebieden met een matig lawaainiveau. Een combinatie van maatregelen, waaronder nieuwe of strengere geluidsnormen voor het wegverkeer, betere stads- en verkeersplanning en een aanzienlijke vermindering van het wegverkeer in steden, zou kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstelling.

De briefing van het EEA omvat ook vijf casestudy’s over de vermindering van geluidshinder door het verkeer in Berlijn (wegenontwerp)Madrid en Florence (geluidsarm asfalt en geluidsschermen)Monza (rustige zones)Zwitserland (spoordemping en stillere treinremmen) en Zürich (snelheidsbeperkingen).

De briefing van het EEA is gebaseerd op het verslag van het European Topic Centre on Human Health and the Environment getiteld “Prospected health impacts from transport noise — Exploring two scenarios for 2030”.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Documentacties