volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Waarom zijn elektrische voertuigen een goed alternatief voor voertuigen met conventionele verbrandingsmotoren?

HelpCenter FAQ

Als het gaat om klimaatverandering en luchtkwaliteit verdienen elektrische auto’s de voorkeur boven diesel- en benzineauto’s, ondanks het feit dat de huidige elektriciteitsmix nog steeds een aandeel steenkool bevat. Kijken we naar de effecten van elektrische auto’s gedurende hun levenscyclus, dan zien we dat een doorsnee elektrische auto in Europa minder broeikasgasemissies oplevert dan zijn evenknie met interne verbrandingsmotor. De lagere emissies van elektrische voertuigen in de gebruiksfase compenseren ruimschoots de hogere impact bij de grondstoffenwinning en productiefasen. Lees voor meer informatie ons rapport over elektrische voertuigen vanuit het perspectief van levenscyclus en kringloopeconomie of het interview met onze deskundige die de voordelen van elektrische voertuigen samenvat.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Vervoer
Documentacties