volgende
vorige
items
Blootstelling aan luchtvervuiling in steden

Blootstelling aan luchtvervuiling in steden

Veel Europeanen worden blootgesteld aan een schadelijk luchtverontreinigingsniveau. Tot 30 % van de Europese stedelingen wordt blootgesteld aan luchtverontreinigingsniveaus die hoger zijn dan de EU-norm voor luchtkwaliteit. En ongeveer 98 % van de Europese stedelingen wordt blootgesteld aan luchtverontreinigingsniveaus die volgens de strengere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie schadelijk zijn voor de gezondheid.

Blootstelling aan luchtvervuiling in steden - Lees verder...

Brandstoftypen en uitstoot van broeikasgassen

Brandstoftypen en uitstoot van broeikasgassen

Transport is nauw verbonden met economische activiteit: in perioden van groei stijgt de economische output, worden meer goederen vervoerd en reizen meer mensen. De gevolgen van transport voor menselijke gezondheid, milieu en klimaatverandering zijn nauw verbonden met de brandstofkeuze. Andere schone brandstoffen, zoals elektriciteit, zijn al beschikbaar en kunnen levensvatbare alternatieven vormen voor petroleum en diesel. De lengte van de reis speelt een rol bij de selectie van het geschikte type brandstof.

Brandstoftypen en uitstoot van broeikasgassen - Lees verder...

Door temperatuurinversie blijft vervuiling op grondniveau hangen

Door temperatuurinversie blijft vervuiling op grondniveau hangen

Vervuiling treedt gemakkelijker op in situaties van temperatuurinversie. Gedurende langere perioden van hoge druk in de wintermaanden, bereikt de straling van de zon de grond en warmt deze op. Onbewolkte nachten zorgen ervoor dat de grond snel hitte kwijtraakt, en de lucht die in contact komt met de grond wordt kouder. De warmere lucht stijgt op en fungeert als deksel, waardoor de koudere lucht dicht aan de grond geen kant op kan. Verontreiniging, zoals van wegverkeer, wordt ook vastgehouden, dus de luchtlaag die zich het dichtst bij de grond bevindt, raakt steeds vervuilder. Dit gaat zo door tot de meteorologische omstandigheden veranderen.

Door temperatuurinversie blijft vervuiling op grondniveau hangen - Lees verder...

Efficiëntie en uitstoot voertuigen

Efficiëntie en uitstoot voertuigen

Wegtransport op fossiele brandstof is de belangrijkste bron van luchtvervuiling door transport. Elk voertuig stoot verontreinigende stoffen met diverse herkomst uit.

Efficiëntie en uitstoot voertuigen - Lees verder...

EU-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen

EU-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen

Er zijn verschillende EU-doelstellingen geformuleerd teneinde de gevolgen van transport (met zijn broeikasgassen) voor het milieu in Europa terug te dringen. De doelen van de transportsector maken deel uit van het overkoepelende Europese doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 80–95 % voor 2050.

EU-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen - Lees verder...

Geluidshinder in Europa

Geluidshinder in Europa

Geluidshinder is een groeiend milieuprobleem, met diverse oorzaken. De nadelige gevolgen van geluidshinder zijn vindbaar in het welzijn van blootgestelde menselijke populaties, in de gezondheid en verspreiding van dieren in het wild, en in het leervermogen van kinderen op school.

Geluidshinder in Europa - Lees verder...

Permalinks

Geographic coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: infographic, signals2016
Documentacties