volgende
vorige
items

Article

Afval in Groenland

Taal wijzigen:
Article Gepubliceerd 04-06-2012 Laatst gewijzigd 11-05-2021
Photo: © EEA/Ace&Ace
Van dichtbevolkte steden tot afgelegen dorpen — overal waar mensen leven, wordt afval geproduceerd. Voedselresten, afgedankte elektrische apparaten, batterijen, papier, plastic flessen, kleding, oude meubelen — het moet allemaal worden verwerkt. Sommige van deze afvalproducten worden opnieuw gebruikt of gerecycled; andere worden verbrand voor energieopwekking of naar een stortplaats gebracht. Een universele methode van afvalwerking die overal toepasbaar is, bestaat niet. Er moet rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden. Per slot van rekening begint het afvalprobleem als een lokaal probleem. Gezien de schaarse bevolking, de lange afstanden tussen dorpen en het ontbreken van een wegeninfrastructuur, moet de Groenlandse regering het afvalprobleem op een heel eigen wijze aanpakken.


Interview met Per Ravn Hermansen

Per Ravn Hermansen woont in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Hij is uit Denemarken naar Groenland verhuisd om op het ministerie van Binnenlandse Zaken, Natuur en Milieu te werken aan afvalbeheer.

Hoe is het om in Groenland te wonen?

‘Het leven in Nuuk is niet zoveel anders als het leven in andere middelgrote steden. Nuuk lijkt heel erg op de steden in Denemarken. Je hebt er hetzelfde soort winkels en voorzieningen. In Nuuk wonen ongeveer 15 000 mensen. Terwijl in Nuuk zowel Groenlands als Deens wordt gesproken, wordt in de kleinere dorpen bijna uitsluitend Groenlands gesproken.

Ik woon hier nu al sinds 1999. Ik denk dat de mensen er hetzelfde soort producten kopen als de mensen in de rest van de wereld, zoals pc’s en mobiele telefoons. Ik denk ook dat de mensen zich bewuster worden van de afvalproblematiek.’

Wat maakt het afvalprobleem van Groenland uniek?

Copyright: EEA/Ace&Ace‘In Groenland wonen ongeveer 55 000 mensen. Die mensen produceren afval. Net als de mensen in de rest van de wereld. In veel opzichten onderscheidt het afvalprobleem van Groenland zich eigenlijk niet van dat van veel andere landen: ondernemingen en huishoudens produceren verschillende soorten afval en dat afval moet op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

Wat het afvalprobleem van Groenland uniek maakt, is de grootte van het land, en om precies te zijn: de ver uiteen liggende steden en dorpen. Groenland telt zes relatief grote steden, elf kleinere en ongeveer zestig dorpen met een inwonertal tussen dertig en driehonderd, die verspreid liggen langs de kust. Het merendeel van de bevolking leeft aan de westkust. Maar ook aan de oostkust bevinden zich kleinere dorpen en steden.

Slechts zes steden beschikken over een afvalverbrandingsinstallatie. Dat is niet genoeg voor een milieuvriendelijke verwerking van brandbaar afval. Bovendien zijn er geen wegen die steden en dorpen met elkaar verbinden, waardoor het afval in de dorpen niet gemakkelijk naar de verbrandingsinstallaties kan worden getransporteerd. Transport vindt vooral over zee plaats.

Op dit moment hebben we slechts een ruw idee van de hoeveelheid stedelijk afval die in Groenland wordt geproduceerd. We denken wel dat die hoeveelheid toeneemt. De helft van de steden heeft wat ik een verbrandingsinstallatie zou noemen. In de overige steden wordt het afval in de open lucht verbrand of naar een stortplaats gebracht.

Afvalproblemen hebben volgens mij veel gemeenschappelijke elementen, maar uiteindelijk is elk afvalprobleem uniek. Bij het formuleren van oplossingen moet er rekening mee worden gehouden dat het afvalprobleem in eerste instantie een lokaal probleem is, maar dat de effecten ervan zich niet tot het lokale niveau beperken.’

Hoe zit het met gevaarlijke afvalstoffen en elektronisch afval?

‘De grotere steden beschikken over inrichtingen voor het recyclen van elektronisch afval en behandelen van gevaarlijk afval. Dat afval wordt vervolgens ter plaatse opgeslagen totdat het naar Denemarken kan worden verscheept. Groenland importeert allerlei producten, waaronder voedingsmiddelen, kleding en auto’s, die hoofdzakelijk per schip vanuit Aalborg worden aangevoerd. De schepen nemen op de terugreis het gevaarlijke en elektronische afval mee.’

De laatste jaren zijn mijnmultinationals op zoek naar nieuwe olie- en ertsreserves. Wat gebeurt er met mijnafval?

‘In Groenland voeren we een één-loket-beleid, dat mijnondernemingen in staat stelt om alle noodzakelijke vergunningen bij dezelfde instantie te verkrijgen: het Bureau voor Ertsen en Aardolie. Mijnondernemingen leveren hun aanvragen, met daarin informatie over alle aspecten van hun activiteiten, waaronder afvalbeheer, bij dit bureau in.

Bijna alle mijnbouwactiviteiten gebeuren buiten steden en dorpen. Wat brandbaar afval betreft, kunnen de ondernemingen met de lokale gemeenten afspraken maken voor het gebruik van de verbrandingsinstallatie. Dit extra afval levert extra druk op voor de lokale verbrandingscapaciteit.’

Hoe wordt dit probleem aangepakt?

‘Een van de opties waarover op dit moment wordt gesproken, is de bouw van regionale verbrandingsinstallaties. We kunnen immers niet in elke stad een afvalverbrandingsinstallatie bouwen. We kijken ook naar de mogelijkheid om afval te verbranden voor warmteopwekking, bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen.

Ook in de kleinere steden beginnen we nu met de bouw van installaties voor het recyclen van elektronisch afval en behandelen van gevaarlijk afval. In de dorpen plaatsen we afvalcontainers die speciaal bestemd zijn voor het inzamelen van dit type afval. Het ingezamelde elektronisch en gevaarlijk afval kan vervolgens naar de verwerkingsinstallaties in de steden worden getransporteerd.

Momenteel lopen twee proefprojecten voor het transporteren van brandbaar afval naar steden met een verbrandingsinstallatie.

De Groenlandse regering heeft een nationaal afvalbeheerplan. De hierboven genoemde activiteit is onderdeel van dat plan.’

Per Ravn HermansenPer Ravn Hermansen, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Natuur en Milieu

Voor meer informatie

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Waste, Greenland
Documentacties