volgende
vorige
items

Article

Duurzaamheid en goed ondernemerschap

Taal wijzigen:
Article Gepubliceerd 04-06-2012 Laatst gewijzigd 11-05-2021
Photo: © Stockbyte
Of het nu een klein bedrijf of een multinational is, elke onderneming zoekt naar manieren om zijn marktaandeel te behouden of te vergroten. In tijden van harde mondiale concurrentie betekent het streven naar duurzaamheid veel meer dan alleen het ‘vergroenen’ van het bedrijfsimago en het verlagen van productiekosten. Het betekent ook het ondernemen van nieuwe activiteiten.

Een invasie van mensapen stond waarschijnlijk niet bovenaan de lijst van bedrijfsrisico’s van Unilever. En toch gebeurde het. Op 21 april 2008 werden het hoofdkwartier van Unilever in Londen en gebouwen aan Merseyside, alsook gebouwen in Rome en Rotterdam, binnengevallen door als orang-oetan verkleedde Greenpeace-activisten. De activisten protesteerden tegen de schade die aan de tropische regenwouden in Indonesië werd aangericht door de productie van palmolie, dat bestanddeel is van veel Unileverproducten. Korte tijd na de inval maakte de onderneming bekend dat ze uiterlijk in 2015 alle benodigde palmolie uit ‘duurzame’ bronnen zou halen. Unilever heeft inmiddels een ondernemingsplan opgesteld waarin het streven naar duurzaamheid in de kernactiviteiten is geïntegreerd.

Er zijn tal van redenen die een multinational kunnen brengen tot duurzamere praktijken. Het kan een manier zijn om bij de buitenwereld het imago van de onderneming of haar merken te verbeteren. Duurzame praktijken kunnen ook worden geëist door investeerders, die mogelijk beducht zijn om hun geld in een onderneming te steken die zich niet bekommert om de risico’s van klimaatverandering of niet geïnteresseerd is in de voordelen van eco-innovatie.

Karen Hamilton, vicevoorzitter van de divisie Duurzaamheid van Unilever, zegt het als volgt: “We zien geen tegenstrijdigheid tussen groei en duurzaamheid. Steeds meer consumenten eisen dit zelfs.”

Misschien getuigt het invoeren van duurzame praktijken ook gewoon van goed ondernemerschap. Ondernemingen kunnen zich hiermee in positieve zin van hun concurrenten onderscheiden en hun marktaandeel vergroten. Het biedt ook nieuwe kansen voor innovatieve ondernemers die inspelen op de groeiende vraag naar ‘groene’ producten.

Karen voegt eraan toe dat duurzame praktijken ook tot kostenbesparingen leiden: “Als we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal kunnen verminderen, zal het energieverbruik in de fabriek dalen. Zo besparen we energiekosten en stijgt het rendement.”

Waar vind je nieuwe ideeën

Zodra grote multinationals beginnen met het invoeren van meer milieuvriendelijke praktijken, zijn ze door hun omvang in staat om daadwerkelijk een verschil te maken. In de regel vragen ze andere grote bedrijven om soortgelijke praktijken in te voeren. De Wereldbedrijfsraad voor duurzame ontwikkeling (WBCSD) is aan de vooravond van de Top van Rio (1992) opgericht om een stem te geven aan het bedrijfsleven en binnen het bedrijfsleven duurzaamheid te bevorderen.

Het rapport met de titel “Vision 2050”, dat de WBCSD samen met toonaangevende CEO’s en deskundigen heeft samengesteld, beschrijft de interne maatregelen die alle ondernemingen de komende decennia zouden moeten nemen om te komen tot mondiale duurzaamheid. Met andere woorden: een oproep tot duurzaamheid van binnenuit.

De maatregelen die door de WBCSD zijn vastgesteld komen in grote lijnen overeen met de doelstellingen van beleidsmakers: meenemen van de kosten van milieuschade in de marktprijzen; zoeken naar efficiëntere methoden van voedselproductie, zodat met dezelfde hoeveelheid grond en water meer voedsel kan worden geproduceerd; stoppen met ontbossing; wereldwijd verminderen van kooldioxide-emissies door over te stappen op schone energie; en efficiënt energiegebruik, ook in de transportsector.

Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een ander initiatief voor het bevorderen van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Het betreft een non-profitorganisatie die zich richt op de vermindering van broeikasgasemissies en waterverbruik door ondernemingen en steden. Ook helpt het CDP beleggers om een inschatting te maken van milieugerelateerde ondernemingsrisico’s, zoals risico’s in verband met klimaatverandering, waterschaarste, overstromingen of verontreiniging of gewoon het risico op een tekort aan grondstoffen. Zeker in de context van de huidige financiële crisis zijn ondernemingen voor hun overleven in belangrijke mate afhankelijk van de gratie van beleggers.

Copyright: Thinkstock

Geen standaardoplossing

Dan blijft de vraag hoe een onderneming duurzaamheid in het ondernemingsbeheer kan vertalen. Er is geen standaardoplossing, maar er zijn wel tal van adviezen en hulp beschikbaar.

Platforms voor duurzaam ondernemen, zoals de Wereldbedrijfsraad voor duurzame ontwikkeling en het Carbon Disclosure Project, adviseren ondernemingen die bereid zijn om voorop te lopen. Er bestaan ook meer gerichte aanbevelingen, zoals de OESO-aanbevelingen voor multinationale ondernemingen, die als bijlage zijn gevoegd bij de Verklaring inzake internationale investering en multinationale ondernemingen van dezelfde organisatie. De aanbevelingen en de verklaring bevatten vrijwillige beginselen en normen voor verantwoord ondernemen voor multinationals die actief zijn in de verdragslanden.

De meeste van de bestaande regelingen hebben echter een vrijwillig karakter en worden doorgaans uitgevoerd in de algemenere context van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het zijn niet alleen de directeuren van verscheidene ondernemingen die de overgang naar duurzame praktijken sturen. Regeringen en overheden in het algemeen kunnen ondernemingen helpen door een speelvlak te creëren en te voorzien in prikkels. Orang-oetankostuums zijn misschien niet altijd nodig, maar consumenten en maatschappelijke organisaties kunnen een krachtig signaal afgeven aan de private sector, door simpelweg te vragen om milieuvriendelijke producten.

Karen: “Overheden en het maatschappelijk middenveld moeten zeker samenwerken. Ondernemingen kunnen met name een verschil maken als ze een schakel vormen in grensoverschrijdende toeleveringsketens en aan veel consumenten leveren.

Voor meer informatie

Permalinks

Geographic coverage

Documentacties