volgende
vorige
items

Vervuiling — Stijgend gebruik van chemicaliën

Waarom is dit stijgend gebruik van chemicaliën belangrijk voor u?

De mogelijke gevolgen van wereldwijde vervuilingstrends kunnen leiden tot verdere aantasting van de menselijke gezondheid en van ecosystemen. Onveilig drink- en zwemwater en verontreinigd voedsel, zowel Europese producten als importproducten, vormen onmiddellijke risico’s voor Europa. De groeiende import van chemische tussenen eindproducten voor de industrie kan ook risico’s met zich meebrengen. In Europa is het probleem van reactieve stikstof vooral zichtbaar in de Baltische Zee, die al een slechte ecologische status heeft.

Grafiek 5: Productie van chemicaliën

Naar schatting 70 000 tot 100 000 chemische stoffen worden in grote volumes — meer dan een miljoen ton per jaar — geproduceerd. OECD-landen zijn de grootste producenten van chemicaliën, maar de productie in India, China, Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië neemt meer dan twee keer zo snel toe.

Zie voor meer informatie: Mondiale megatrends: toenemende milieuverontreiniging: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-theworld/megatrends

Productie van chemicaliën

Permalinks

Documentacties