volgende
vorige
items

Gezondheid is cruciaal voor menselijke ontwikkeling en we zien het milieu steeds meer als sleutelfactor die onze gezondheid bepaalt. Wereldwijd is de gezondheid in de laatste decennia verbeterd, meestal in combinatie met verbetering van de levensverwachting. Ziekten zijn echter ongelijk verdeeld over de bevolking, bijvoorbeeld variërend aan de hand van het geslacht en maatschappelijke en economische status.

In de komende 50 jaar blijven wereldwijde megatrends op gezondheidsgebied van direct en indirect belang voor het beleid, vooral omdat zij het noodzakelijk maken te investeren in maatregelen tegen opkomende ziekten (ziekten die elders al bestonden maar nu voor het eerst in een ander gebied voorkomen) en pandemieën.

Waarom zijn wereldwijde gezondheidspatronen belangrijk voor u?

Zij kunnen directe gevolgen hebben voor de gezondheid. De risico’s van blootstelling aan nieuwe ziekten, opkomende en terugkerende ziekten (ziekten die eerder voorkwamen maar opnieuw de kop opsteken), ongevallen en nieuwe pandemieën worden groter door globalisering (bijv. door reizen en handel), de bevolkingsdynamiek (zoals migratie en vergrijzing), en armoede.

De toenemende resistentie tegen antibiotica en andere medicijnen en een falende aanpak van veel tropische ziekten geven ook aanleiding tot bezorgdheid in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

Technologie kan een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van verbeteringen op gezondheidsgebied. Ruimtelijke monitoring van gezondheidspatronen wordt erdoor vergemakkelijkt, zodat geografische ziektepatronen die vroeger niet herkend werden nu in kaart gebracht en geanalyseerd kunnen worden.

Grafiek 2: Gezondheid, malaria in 2050

Plasmodium falciparum is een parasiet die malaria veroorzaakt bij de mens en die wordt overgedragen door muskieten. Door veranderingen in klimaat en grondgebruik zou deze muskiet zich kunnen verspreiden naar nieuwe gebieden en daar malaria introduceren. Hij zou echter ook kunnen uitsterven in bestaande gebieden. De gebieden waarin de muskiet verschijnt en verdwijnt zijn ongeveer even groot en hebben ongeveer hetzelfde aantal inwoners (elk zo’n 400 miljoen). 

Gezondheid, malaria in 2050

Permalinks

Documentacties